Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem16240156114 468143 1341191420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców16240156114 468143 1341191420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bełżyce111015114054Burmistrz2
gm. Borzechów61415103739Wójt3
gm. Bychawa1461563678Burmistrz4
gm. Garbów881563872Wójt5
gm. Głusk51215103743Wójt3
gm. Jabłonna661583570Wójt7
gm. Jastków81115125876Wójt5
gm. Konopnica61315104548Wójt3
gm. Krzczonów6131552930Wójt2
gm. Niedrzwica Duża971542041Wójt3
gm. Niemce911151479101Wójt8
gm. Strzyżewice781552133Wójt1
gm. Wojciechów551541335Wójt2
gm. Wólka9121584960Wójt4
gm. Wysokie661541737Wójt2
gm. Zakrzew4141555154Wójt4
Podsumowanie119156240122605871 58
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Bychawa, gmina Krzczonów, gmina Wysokie, gmina Zakrzew520 568645
Nr 2gmina Głusk, gmina Jabłonna, gmina Strzyżewice418 692641
Nr 3gmina Garbów, gmina Jastków 417 024536
Nr 4gmina Niemce, gmina Wólka 521 019649
Nr 5gmina Konopnica, gmina Wojciechów414 375639
Nr 6gmina Bełżyce, gmina Borzechów, gmina Niedrzwica Duża522 790653
Podsumowanie 27114 46835263
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 8 8 10 7 10 53
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 8 8 10 8 10 54
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 8 8 6 8 8 45
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 8 10 8 10 54
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ KWW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 3 4   8 4 10 29
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST" 5 5 4 5 4 5 28
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 569 11 280 11 278 54.83%
10 425 92.44%
Tak
Nr 2 18 694 8 623 8 621 46.12%
8 024 93.08%
Tak
Nr 3 17 025 8 893 8 886 52.19%
8 336 93.81%
Tak
Nr 4 21 019 10 762 10 762 51.20%
10 122 94.05%
Tak
Nr 5 14 393 7 058 7 055 49.02%
6 658 94.37%
Tak
Nr 6 22 686 12 289 12 281 54.13%
11 448 93.22%
Tak
Podsumowanie114 38658 90558 88351.48%55 01393.43%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 62985311,45%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 213905438,88%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 65714511,94%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 163305429,68%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 2415294,39%
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 2009283,65%
Podsumowanie55 013263100,00%
Rada Powiatu w Lublinie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Krajewski Henryk60871 8.35%
121 Pikula Paweł501709 16.39%
122 Kasiak Czesław Grzegorz61557 5.34%
124 Król Jan Józef58557 5.34%
151 Wojtas Anna Elżbieta52850 8.15%
221 Piekarczyk Wojciech Stanisław57850 10.59%
222 Walasek Artur39739 9.21%
251 Chmielik Krzysztof571012 12.61%
252 Salasa Henryk54637 7.94%
321 Czubak Jan Ludwik63904 10.84%
322 Wójcik Robert Sławomir46423 5.07%
353 Kozioł Grzegorz Piotr45906 10.87%
354 Niedbała Zdzisław Marian47796 9.55%
411 Prażmo Bożena57540 5.33%
422 Kotowski Jerzy Feliks57626 6.18%
425 Urbaś Krzysztof52665 6.57%
451 Pisarek-Piotrowska Sylwia Ewa34623 6.15%
453 Bernat Zbigniew Jerzy54762 7.53%
521 Rynkowska Anna61926 13.91%
522 Babkiewicz Jerzy51661 9.93%
541 Sawicki Piotr Paweł43496 7.45%
551 Sieńko Zofia Irena55457 6.86%
621 Zygo Sławomir431602 13.99%
623 Jarzynka Edward45990 8.65%
625 Peciak Marek51410 3.58%
651 Golec Ryszard46822 7.18%
652 Widelski Grzegorz Antoni56542 4.73%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 629853211,45%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 21390541438,88%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 657145111,94%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16330541029,68%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ 2415294,39%
-
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 2009283,65%
-
Podsumowanie55 01326327100,00%

Brak plików