Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965845 64157 29747510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121419 82124 66015010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755425 82032 63732500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cyców11111564049Wójt4
gm. Ludwin3121564656Wójt4
gm. Łęczna15421830277Burmistrz4
gm. Milejów91015144466Wójt2
gm. Puchaczów4111594254Wójt4
gm. Spiczyn5101552229Wójt1
Podsumowanie47589648224531 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Cyców, Gmina Puchaczów410 206643
Nr 2Gmina Milejów37 382636
Nr 3Gmina Łęczna719 821793
Nr 4Gmina Spiczyn, Gmina Ludwin38 232634
Podsumowanie 1745 64125206
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 6 12 6 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 14 6 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 6 14   27
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ KWW PPZŁ 8 6 14 6 34
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WSPÓLNA SPRAWA KWW WSPÓLNA SPRAWA 8 6 14 6 34
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ KWW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 4 6 14 4 28
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ SAMORZĄD" KWW "TWÓJ SAMORZĄD"     11 6 17
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 207 6 276 6 276 61.49%
5 866 93.47%
Tak
Nr 2 7 390 3 704 3 704 50.12%
3 368 90.93%
Tak
Nr 3 19 792 9 184 9 176 46.36%
8 672 94.51%
Tak
Nr 4 8 233 4 157 4 157 50.49%
3 849 92.59%
Tak
Podsumowanie45 62223 32123 31351.1%21 75593.32%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22383210,29%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 34553415,88%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27342712,57%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 41963419,29%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WSPÓLNA SPRAWA 43863420,16%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 31872814,65%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ SAMORZĄD" 1559177,17%
Podsumowanie21 755206100,00%
Rada Powiatu w Łęcznej - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
1171 Niwiński Adam52937 15.97%
1178 Biegaj Arkadiusz Marian44368 6.27%
1181 Rutkowski Zbigniew54620 10.57%
1192 Więcławska Siwek Małgorzata Anna31572 9.75%
251 Dyczewski Andrzej Maksymilian33270 8.02%
2171 Niewiadomska Beata48266 7.90%
2191 Wiśniewska Krystyna60439 13.03%
341 Budka Kazimierz Dariusz43381 4.39%
351 Tarkowski Mirosław43503 5.80%
3171 Bondyra Alfred53194 2.24%
3182 Grzesiuk Andrzej Jan59460 5.30%
31814 Kosiarski Teodor Edwin55299 3.45%
3191 Winiarski Piotr Michał43428 4.94%
3201 Jastrzębski Piotr50640 7.38%
441 Woliński Paweł Sebastian31333 8.65%
4171 Janociński Bogusław Henryk61328 8.52%
4181 Czech Szymon32388 10.08%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 22383210,29%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 345534215,88%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 273427212,57%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICOWE POROZUMIENIE ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 419634519,29%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE WSPÓLNA SPRAWA 438634420,16%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ 318728314,65%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TWÓJ SAMORZĄD" 15591717,17%
Tak
Podsumowanie21 75520617100,00%

Brak plików