Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117111186 464111 59388920
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121424 86931 12014010
   gminy do 20 000 mieszkańców1015010761 59580 47374910
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Adamów71015114150Wójt3
gm. Krzywda81215134454Wójt3
m. Łuków14421728286Burmistrz6
gm. Łuków16151595555Wójt4
gm. Serokomla591531829Wójt2
gm. Stanin9121595162Wójt5
m. Stoczek Łukowski131581644Burmistrz2
gm. Stoczek Łukowski10101592024Wójt1
gm. Trzebieszów7151594848Wójt4
gm. Wojcieszków7111553343Wójt3
gm. Wola Mysłowska4101542231Wójt2
Podsumowanie8811117187376726 35
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Łuków624 869784
Nr 2Gmina Łuków, Gmina Trzebieszów518 921770
Nr 3Gmina Adamów, Gmina Serokomla, Gmina Krzywda, Gmina Wojcieszków621 967666
Nr 4Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stanin, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wola Mysłowska620 707776
Podsumowanie 2386 46427296
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 10 12 12 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10 10 9 41
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 11 11 44
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA POWIATU" KW "RAZEM DLA POWIATU" 12 10 10 8 40
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 12 10   12 34
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO KWW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 12 10 11 12 45
20 KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" KW "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 12 10 12 12 46
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 851 13 960 13 034 52.45%
12 277 94.19%
Tak
Nr 2 18 920 11 319 11 308 59.77%
10 448 92.39%
Tak
Nr 3 21 966 13 727 13 719 62.46%
12 417 90.51%
Tak
Nr 4 20 707 12 537 12 528 60.50%
11 408 91.06%
Tak
Podsumowanie86 44451 54350 58958.52%46 55092.02%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83364617,91%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 54644111,74%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 89074419,13%
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA POWIATU" 4409409,47%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 4104348,82%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 61974513,31%
20 KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 91334619,62%
Podsumowanie46 550296100,00%
Rada Powiatu w Łukowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Tymoszuk Krzysztof56638 5.20%
151 Karaś Władysław Marcin521050 8.55%
152 Płudowski Józef64495 4.03%
1171 Lipiec Henryk Marek501032 8.41%
1201 Ciołek Karol471313 10.69%
1203 Sych Jarosław Grzegorz48308 2.51%
221 Woliński Krzysztof Leszek45486 4.65%
251 Brzozowski Tadeusz Henryk53529 5.06%
254 Soćko Andrzej54541 5.18%
2181 Mamiński Kazimierz Jan56652 6.24%
2201 Kozioł Janusz Tadeusz56871 8.34%
321 Tymosz Henryk54568 4.57%
341 Żurek Ryszard53868 6.99%
352 Wolski Włodzimierz Gerard46806 6.49%
3191 Baran Robert Marian38528 4.25%
3201 Szczęśniak Krzysztof46798 6.43%
3202 Chaber Piotr48656 5.28%
421 Świętochowski Leszek Jan551324 11.61%
422 Kruk Tomasz481002 8.78%
4182 Wisiński Andrzej Kazimierz58756 6.63%
4191 Kajka Longin Paweł441632 14.31%
41912 Szczepańczyk Łukasz Michał28346 3.03%
4201 Kopeć Tadeusz52684 6.00%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 833646417,91%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 546441211,74%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 890744519,13%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA POWIATU" 44094019,47%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 41043428,82%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO 619745313,31%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" 913346619,62%
Tak
Podsumowanie46 55029623100,00%

Brak plików