Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71058451 32363 97559520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71058451 32363 97559520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chodel5101583850Wójt2
gm. Józefów nad Wisłą6141586975Wójt6
gm. Karczmiska691553351Wójt4
gm. Łaziska6141554045Wójt3
gm. Opole Lubelskie16151598484Burmistrz4
gm. Poniatowa12815114062Burmistrz3
gm. Wilków8141565156Wójt4
Podsumowanie598410552355423 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Opole Lubelskie514 618657
Nr 2Miasto i Gmina Poniatowa512 525649
Nr 3Gmina Chodel, Gmina Józefów nad Wisłą411 115645
Nr 4Gmina Łaziska, Gmina Karczmiska, Gmina Wilków513 065648
Podsumowanie 1951 32324199
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 8 10 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 8 8 8 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 9 8 10 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" KWW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 10 9 8 6 33
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWWOBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 9 8 10 37
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU KWW NA RZECZ ROZWOJU 7 4 5 4 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 623 6 138 6 134 41.95%
5 799 94.54%
Tak
Nr 2 12 526 5 711 5 708 45.57%
5 376 94.18%
Tak
Nr 3 11 118 5 963 5 956 53.57%
5 521 92.70%
Tak
Nr 4 13 068 6 980 6 975 53.37%
6 453 92.52%
Tak
Podsumowanie51 33524 79224 77348.26%23 14993.44%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 87683837,88%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1537346,64%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 55413723,94%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 34533314,92%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 33843814,62%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU 466202,01%
Podsumowanie23 149200100,00%
Rada Powiatu w Opolu Lubelskim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Gąsior Janusz44443 7.64%
152 Ziętek Sławomir Dariusz39485 8.36%
153 Plis Sławomir32318 5.48%
1171 Wróbel Dariusz Zygmunt46390 6.73%
1181 Skorek Lechosław68282 4.86%
221 Chyła Andrzej51437 8.13%
223 Kuta Bogdan48339 6.31%
225 Chęć Zbigniew41302 5.62%
251 Karczmarczyk Paweł33502 9.34%
2171 Kowalski Piotr Adam47362 6.73%
321 Teresiński Mieczysław Marian62435 7.88%
322 Chlebicki Stanisław59325 5.89%
351 Gembka Maria60339 6.14%
3181 Majewski Jan Wincenty67588 10.65%
421 Rodzik Zenon Jerzy46760 11.78%
423 Rozwód Andrzej56474 7.35%
424 Błachnio Tadeusz Henryk59465 7.21%
4510 Kuś Daniel Tomasz34478 7.41%
4182 Markowski Marcin31230 3.56%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 876838937,88%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1537346,64%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 554137523,94%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOJA MAŁA OJCZYZNA" 345333214,92%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 338438314,62%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU 466202,01%
-
Podsumowanie23 14920019100,00%

Brak plików