Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71056730 30737 59336610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71056730 30737 59336610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Dębowa Kłoda4121574959Wójt5
gm. Jabłoń671562441Wójt2
gm. Milanów571562547Wójt4
gm. Parczew1211151584108Burmistrz6
gm. Podedwórze2101553042Wójt3
gm. Siemień4111552430Wójt2
gm. Sosnowica391584271Wójt5
Podsumowanie366710552278398 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Parczew612 441671
Nr 2gminy: Jabłoń, Milanów, Siemień510 633758
Nr 3gminy Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica47 233744
Podsumowanie 1530 30720173
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 7 5 24
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 10 8 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 9 7 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 8 7 27
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA KWW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 12 10 8 30
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOŚWIADCZENIE I ZGODA KWW DOŚWIADCZENIE 11 5 5 21
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE   9 4 13
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 448 6 808 6 806 54.68%
6 459 94.90%
Tak
Nr 2 10 632 5 559 5 557 52.27%
5 156 92.78%
Tak
Nr 3 7 232 4 616 4 610 63.74%
4 262 92.45%
Tak
Podsumowanie30 31216 98316 97355.99%15 87793.54%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 18072411,38%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32693020,59%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 27022817,02%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33302720,97%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 25153015,84%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOŚWIADCZENIE I ZGODA 1127217,10%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1127137,10%
Podsumowanie15 877173100,00%
Rada Powiatu w Parczewie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Mroczek Stanisław59384 5.95%
141 Chmielarz Zdzisław48268 4.15%
145 Domański Adam35461 7.14%
151 Kędracki Paweł39509 7.88%
156 Siłuch Bożena Anna52409 6.33%
1171 Wezgraj Waldemar Marian55215 3.33%
221 Trubaj Ryszard Franciszek58229 4.44%
251 Jaszczuk Kazimierz Stanisław61412 7.99%
252 Langa Sławomir45181 3.51%
2171 Kwiatek Ryszard57128 2.48%
2196 Makarewicz Jan Adam52216 4.19%
313 Trojniak Zbigniew Tadeusz61227 5.33%
321 Maśluch Jerzy63246 5.77%
341 Jaśkiewicz Krystyna Maria51243 5.70%
3171 Lamczyk Grażyna Bogumiła57622 14.59%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 180724111,38%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 326930320,59%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 270228317,02%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 333027420,97%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA 251530315,84%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOŚWIADCZENIE I ZGODA 1127217,10%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 11271317,10%
Tak
Podsumowanie15 87717315100,00%

Brak plików