Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117310696 062117 94086821
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123441 21250 12624001
   gminy do 20 000 mieszkańców1015010254 85067 81462820
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baranów4111575979Wójt6
*gm. Janowiec261552256Wójt4
gm. Kazimierz Dolny591553252Burmistrz4
gm. Końskowola81315106676Wójt4
gm. Kurów591583153Wójt4
gm. Markuszów3101563854Wójt4
gm. Nałęczów111215177893Burmistrz6
m. Puławy24423520196Prezydent4
gm. Puławy1011151177104Wójt9
gm. Wąwolnica5915103144Wójt2
gm. Żyrzyn9121575364Wójt3
Podsumowanie8610617391507871 50
*) głosowanie ponowne w dniu 19.12.2010
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Puławy.1041 212698
Nr 2Gminy: Puławy, Janowiec.312 456631
Nr 3Gminy: Końskowola, Żyrzyn.312 806630
Nr 4Gminy: Kurów, Markuszów, Baranów.312 386631
Nr 5Gminy: Nałęczów, Wąwolnica, Kazimierz Dolny.417 202637
Podsumowanie 2396 06230227
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 19 4 4 5 5 37
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 20 6 6 5 8 45
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 19 6 6 6 8 45
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 6 6 6 8 46
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA PRAWICY PUŁAWSKIEJ KWW WSPÓLNOTA PRAWICY PUŁAWSKIEJ 10 4 5 4 4 27
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PRAWICY PUŁAWSKIEJ" KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP 10 5 3 5 4 27
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 41 219 18 537 18 520 44.93%
17 735 95.76%
Tak
Nr 2 12 458 6 466 6 466 51.90%
6 061 93.74%
Tak
Nr 3 12 806 7 040 7 019 54.81%
6 589 93.87%
Tak
Nr 4 12 387 7 140 7 133 57.58%
6 565 92.04%
Tak
Nr 5 17 199 8 897 8 892 51.70%
8 160 91.77%
Tak
Podsumowanie96 06948 08048 03050.0%45 11093.92%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 55663712,34%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 79084517,53%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 115814525,67%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 136624630,29%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA PRAWICY PUŁAWSKIEJ 1908274,23%
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PRAWICY PUŁAWSKIEJ" 4485279,94%
Podsumowanie45 110227100,00%
Rada Powiatu w Puławach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Gawrylak Marian Stefan63588 3.32%
112 Tomaszewski Lucjan62671 3.78%
141 Nakonieczny Paweł Krzysztof461244 7.01%
142 Kuba Wojciech62584 3.29%
143 Gorgol Leszek49507 2.86%
147 Mitruczuk Andrzej Konrad431044 5.89%
151 Kamiński Sławomir Adam392315 13.05%
152 Twardowska Lidia Ewa51686 3.87%
154 Godliński Michał Stanisław62351 1.98%
1186 Sowa Wiesław62477 2.69%
221 Bartoś Stanisław51664 10.96%
242 Kłopotowska Maria Halina58557 9.19%
251 Marzec Krzysztof45669 11.04%
321 Popiołek Witold Zygmunt661231 18.68%
341 Skwarek Marzanna Teresa47455 6.91%
351 Zawadzki Krzysztof48618 9.38%
421 Ziomka Jan51754 11.49%
451 Dytkowski Piotr391206 18.37%
452 Maruszak Pelagia47406 6.18%
522 Zasada Albin69405 4.96%
541 Pisula Marcin37823 10.09%
551 Wójciak Zdzisław52594 7.28%
555 Zubrzycki Michał Tadeusz34467 5.72%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 556637212,34%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 790845417,53%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1158145725,67%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1366246930,29%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA PRAWICY PUŁAWSKIEJ 1908274,23%
-
18 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PRAWICY PUŁAWSKIEJ" 44852719,94%
Tak
Podsumowanie45 11022723100,00%

Brak plików