Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81206749 66063 25551710
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81206749 66063 25551710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borki5101542841Wójt3
gm. Czemierniki481562131Wójt2
gm. Kąkolewnica Wschodnia7815113966Wójt4
gm. Komarówka Podlaska591572745Wójt3
m. Radzyń Podlaski1051582254Burmistrz3
gm. Radzyń Podlaski71115113345Wójt2
gm. Ulan-Majorat681561625Wójt1
gm. Wohyń781542442Wójt3
Podsumowanie516712057210349 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Radzyń Podlaski513 334660
Nr 2Gmina Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat819 8168105
Nr 3Gmina Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Wohyń616 510882
Podsumowanie 1949 66022247
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 16 12 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 16 12 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 16 12 38
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" KWW "NASZ POWIAT" 10 16 12 38
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST"   5 4 9
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ KWW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ   4 6 10
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU RADZYŃSKIEGO FORUM NA RZECZ MIASTA I WSI KWW FORUM NA RZECZ MIASTA I WSI 10 16 12 38
21 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU RADZYŃSKIEGO KW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA P. RADZYŃSKIEGO 10 16 12 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 336 7 234 7 233 54.24%
6 837 94.53%
Tak
Nr 2 19 816 11 442 11 437 57.72%
10 539 92.15%
Tak
Nr 3 16 510 8 767 8 762 53.07%
8 032 91.67%
Tak
Podsumowanie49 66227 44327 43255.24%25 40892.62%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 70823827,87%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 37793814,87%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 52053820,49%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 37763814,86%
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 29391,15%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 401101,58%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU RADZYŃSKIEGO FORUM NA RZECZ MIASTA I WSI 1684386,63%
21 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU RADZYŃSKIEGO 31883812,55%
Podsumowanie25 408247100,00%
Rada Powiatu Radzyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Kotwica Lucjan Jan49385 5.63%
142 Skoczylas Mariusz40692 10.12%
151 Korulczyk Józef58434 6.35%
1171 Gil Jan59723 10.57%
1213 Świć Adam Jan42273 3.99%
221 Bajda Jerzy Krzysztof49414 3.93%
223 Skowron Tadeusz70507 4.81%
225 Powałka Piotr Jan48602 5.71%
241 Antol Ireneusz33231 2.19%
251 Niebrzegowski Szczepan49872 8.27%
252 Bednarczyk Jerzy Czesław51544 5.16%
2171 Walicki Mirosław Ryszard43393 3.73%
2215 Wagner Mieczysław54267 2.53%
321 Wołosowicz Marek52798 9.94%
323 Woch Henryk66324 4.03%
327 Goławska Zofia Helena62305 3.80%
342 Smółko Zbigniew35397 4.94%
352 Makarski Zbigniew52419 5.22%
3172 Bartoś Mirosław45456 5.68%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 708238727,87%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 377938314,87%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 520538420,49%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 377638314,86%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 29391,15%
-
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWDA I SAMORZĄDNOŚĆ 401101,58%
-
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU RADZYŃSKIEGO FORUM NA RZECZ MIASTA I WSI 1684386,63%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU RADZYŃSKIEGO 318838212,55%
Tak
Podsumowanie25 40824719100,00%

Brak plików