Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965648 03160 13864420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 11321 35519010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755230 91838 78345410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Dęblin1691583350Burmistrz3
gm. Kłoczew8131543943Wójt3
gm. Nowodwór7101542534Wójt1
gm. Ryki19421620195Burmistrz4
gm. Stężyca7111553444Wójt3
gm. Ułęż791582943Wójt2
Podsumowanie64569635180409 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Dęblin514 166438
Nr 2Gmina Ryki717 113566
Nr 3Gminy: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż716 752561
Podsumowanie 1948 03114165
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 12 9 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE   14 14 28
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 14 14 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 13 11 34
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY KW PRS   13 13 26
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA DĘBLINA" KWW "RAZEM DLA DĘBLINA" 10     10
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 171 7 316 7 314 51.61%
6 886 94.15%
Tak
Nr 2 17 089 9 593 9 591 56.12%
9 075 94.62%
Tak
Nr 3 16 753 9 627 9 625 57.45%
8 967 93.16%
Tak
Podsumowanie48 01326 53626 53055.26%24 92893.96%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 32702913,12%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 52462821,04%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 40283816,16%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 60513424,27%
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY 31502612,64%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA DĘBLINA" 31831012,77%
Podsumowanie24 928165100,00%
Rada Powiatu w Rykach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Uznański Krzysztof Tadeusz48438 6.36%
152 Cenkiel Dariusz Wojciech48726 10.54%
1181 Wojdat Dariusz Grzegorz47590 8.57%
1183 Bytniewski Roman Dariusz46401 5.82%
1189 Oryl Tadeusz63431 6.26%
212 Szymański Adam46435 4.79%
221 Jagiełło Stanisław51490 5.40%
222 Miłosz Stanisław Waldemar64230 2.53%
241 Łukasik Marian59376 4.14%
251 Szczygielski Dariusz Paweł46536 5.91%
2171 Pośpiech Tomasz46445 4.90%
21713 Jeżewska Grażyna Ewa49719 7.92%
311 Stańczak Andrzej56298 3.32%
321 Czerska-Gąsiewska Hanna47802 8.94%
325 Beczek Zygmunt63259 2.89%
326 Całka Antoni Franciszek49425 4.74%
351 Filipek Leszek Piotr47662 7.38%
353 Makuch Renata Elżbieta53517 5.77%
3172 Pawlak Barbara44194 2.16%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 327029213,12%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 524628521,04%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 402838216,16%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 605134424,27%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE PRAWICOWY RUCH SAMORZĄDOWY 315026312,64%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA DĘBLINA" 318310312,77%
Tak
Podsumowanie24 92816519100,00%

Brak plików