Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81207133 03040 99042710
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81207133 03040 99042710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Hanna491542640Wójt4
gm. Hańsk491542743Wójt2
gm. Stary Brus4101573045Wójt3
gm. Urszulin4111573647Wójt1
gm. Włodawa9101593447Wójt3
m. Włodawa751593693Burmistrz4
gm. Wola Uhruska571572137Wójt1
gm. Wyryki5101573042Wójt3
Podsumowanie427112054240394 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Włodawa611 414558
Nr 2Gmina Włodawa, Gmina Hanna, 47 576535
Nr 3Gmina Stary Brus, Gmina Urszulin, Gmina Wyryki47 434537
Nr 4Gmina Hańsk, Gmina Wola Uhruska36 606527
Podsumowanie 1733 03020157
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 8 6 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 8 8 6 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 3 6 3 24
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 8 7 6 33
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ KWW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 11 8 8 6 33
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 419 5 620 5 617 49.19%
5 392 95.99%
Tak
Nr 2 7 585 4 274 4 274 56.35%
3 869 90.52%
Tak
Nr 3 7 433 4 294 4 293 57.76%
3 937 91.71%
Tak
Nr 4 6 606 2 994 2 993 45.31%
2 712 90.61%
Tak
Podsumowanie33 04317 18217 17751.98%15 91092.62%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 33763421,22%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 40233325,29%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 28192417,72%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 37773323,74%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 19153312,04%
Podsumowanie15 910157100,00%
Rada Powiatu we Włodawie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Gruszkowski Franciszek62388 7.20%
112 Łągwa Edward57638 11.83%
121 Kloc Janusz Adam50658 12.20%
141 Śpiewak Marian65427 7.92%
143 Makowski Jerzy45240 4.45%
152 Holaczuk Wiesław Roman46482 8.94%
211 Ignatiuk Czesław55551 14.24%
223 Kunc Maria Teresa50168 4.34%
251 Pawluk Danuta55456 11.79%
2171 Rusiński Andrzej34316 8.17%
322 Kołtun Paweł Nikodem31275 6.99%
326 Panasiuk Adam30507 12.88%
341 Antoniuk Tomasz Andrzej31242 6.15%
351 Rudko Tadeusz Henryk47268 6.81%
411 Gołdyn Jarosław Jan35290 10.69%
422 Pryll Romuald Marek49340 12.54%
451 Konieczny Mirosław Tadeusz45400 14.75%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 337634421,22%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 402333525,29%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 281924317,72%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 377733423,74%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZEJ ZIEMI WŁODAWSKIEJ 191533112,04%
Tak
Podsumowanie15 91015717100,00%

Brak plików