Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1523115089 711112 0171101230
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121317 24321 57918100
   gminy do 20 000 mieszkańców1421014772 46890 438921130
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Adamów5121584050Wójt3
gm. Grabowiec4121584253Wójt6
gm. Komarów-Osada791552133Wójt2
gm. Krasnobród1091584679Burmistrz5
gm. Łabunie681521427Wójt2
gm. Miączyn8101543655Wójt4
gm. Nielisz71415116367Wójt5
gm. Radecznica7131595259Wójt3
gm. Sitno6915103356Wójt4
gm. Skierbieszów6101531926Wójt2
gm. Stary Zamość6111553749Wójt4
gm. Sułów5101564159Wójt3
gm. Szczebrzeszyn10915144359Burmistrz2
gm. Zamość18321515114Wójt4
gm. Zwierzyniec5111592327Burmistrz1
Podsumowanie110150231107525813 50
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Zamość417 243647
Nr 2Miasto i Gmina Zwierzyniec, Miasto i Gmina Szczebrzeszyn415 737647
Nr 3Gminy: Nielisz, Sułów i Radecznica413 993645
Nr 4Gminy: Adamów, Łabunie, Miasto i Gmina Krasnobród414 872648
Nr 5Gminy: Stary Zamość, Skierbieszów i Grabowiec312 774635
Nr 6Gminy: Sitno, Miączyn i Komarów-Osada415 092646
Podsumowanie 2389 71136268
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 8 8 8 5 6 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 8 8 6 8 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 8 8 8 6 8 46
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 8 8 6 8 46
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" KW "PIAST" 8 8 6 8 6 8 44
18 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE KW ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 8 7 7 8 6 8 44
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 17 243 8 085 8 085 46.89%
7 555 93.44%
Tak
Nr 2 15 717 6 832 6 830 43.46%
6 156 90.13%
Tak
Nr 3 13 993 8 082 8 078 57.73%
7 462 92.37%
Tak
Nr 4 14 872 8 772 8 769 58.96%
8 036 91.64%
Tak
Nr 5 12 777 7 050 7 045 55.14%
6 340 89.99%
Tak
Nr 6 15 093 8 371 8 371 55.46%
7 566 90.38%
Tak
Podsumowanie89 69547 19247 17852.6%43 11591.39%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 58544213,58%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 114184626,48%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 49134611,40%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92514621,46%
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 54774412,70%
18 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 62024414,38%
Podsumowanie43 115268100,00%
Rada Powiatu w Zamościu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Sobczuk Jerzy Kazimierz481037 13.73%
122 Ciurysek Ryszard Henryk61678 8.97%
124 Soboń Anna45431 5.70%
151 Ścirka Ireneusz Adam51508 6.72%
212 Loc-Oczkoś Maria Regina54402 6.53%
221 Słomiany Jan Lucjan53572 9.29%
222 Matej Henryk Stanisław51775 12.59%
251 Kołodziejczyk Ala Renata48359 5.83%
311 Miarowska Gertruda Gabriela37519 6.96%
323 Pastuszak Leszek52593 7.95%
351 Bednarz Lucjan48378 5.07%
3171 Łosiewicz Józef Tadeusz47424 5.68%
423 Mielnicki Kazimierz60817 10.17%
451 Skura Antoni45627 7.80%
4171 Pilip Krzysztof43416 5.18%
4185 Michalski Zbigniew Piotr43505 6.28%
526 Goździuk Zofia61424 6.69%
551 Bosiak Jerzy Tadeusz39484 7.63%
5182 Rusztyn Krzysztof Jan46695 10.96%
622 Barteczko Stanisław59578 7.64%
643 Ilczuk Bożena51366 4.84%
651 Gałaszkiewicz Krzysztof Jan49649 8.58%
656 Kupiec Zenon Leszek54734 9.70%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 585442213,58%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1141846926,48%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 491346111,40%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 925146721,46%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWO "PIAST" 547744212,70%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY ZAMOJSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE 620244214,38%
Tak
Podsumowanie43 11526823100,00%

Brak plików