Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907926 85034 28422420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907926 85034 28422420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Białobrzegi5141574850Burmistrz2
gm. Promna4141575154Wójt4
gm. Radzanów2151532525Wójt1
gm. Stara Błotnica3141574852Wójt4
gm. Stromiec5131543945Wójt3
gm. Wyśmierzyce391553357Burmistrz3
Podsumowanie22799033244283 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Białobrzegi, Stromiec712 756681
Nr 2Wyśmierzyce, Promna47 057647
Nr 3Radzanów, Stara Błotnica47 037647
Podsumowanie 1526 85018175
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 8 7 26
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 8 8 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 7 8 29
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA KWW NASZA MAŁA OJCZYZNA 14 8 8 30
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA KWW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 14 8 8 30
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA POLSKA KWW WSPÓLNA POLSKA 14 8 8 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 757 7 023 7 022 55.04%
6 403 91.18%
Tak
Nr 2 7 058 4 674 4 674 66.22%
4 324 92.51%
Tak
Nr 3 7 037 4 302 4 295 61.03%
4 007 93.29%
Tak
Podsumowanie26 85215 99915 99159.55%14 73492.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 687264,66%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 32583022,11%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25252917,14%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA 32513022,06%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 27683018,79%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA POLSKA 22453015,24%
Podsumowanie14 734175100,00%
Rada Powiatu Białobrzeskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Reczko Jacek51257 4.01%
152 Matysiak Andrzej Grzegorz48272 4.25%
1201 Oziębło Andrzej Jacek43735 11.48%
1203 Miśta Krzysztof Dariusz48162 2.53%
1207 Prasek Mariusz Henryk36289 4.51%
12112 Siurnik Mirosław Krzysztof40228 3.56%
1221 Pastuszka Adam61275 4.29%
221 Nowak Wojciech48450 10.41%
223 Seliga Rafał49373 8.63%
251 Gałkowski Leszek Józef48306 7.08%
2221 Pastuszka Artur37456 10.55%
322 Gumowski Ireneusz40236 5.89%
351 Kozdrach Marcin Łukasz29346 8.63%
3201 Kacprzak Piotr Paweł51244 6.09%
3211 Nowacki Zbigniew47386 9.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 687264,66%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 325830422,11%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 252529317,14%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA 325130422,06%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE PILICA 276830218,79%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA POLSKA 224530215,24%
Tak
Podsumowanie14 73417515100,00%

Brak plików