Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91419973 85992 18156711
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121337 26145 94024001
   gminy do 20 000 mieszkańców81209636 59846 24132710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Ciechanów24321824311Prezydent8
gm. Ciechanów4151575959Wójt4
gm. Glinojeck4111593245Burmistrz2
gm. Gołymin-Ośrodek2111563752Wójt4
gm. Grudusk291591834Wójt2
gm. Ojrzeń4111593038Wójt2
gm. Opinogóra Górna61515154444Wójt2
gm. Regimin41215114148Wójt3
gm. Sońsk6121563645Wójt3
Podsumowanie569914180321676 30
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Ciechanów: Osiedle Nr 1 "Powstańców Wielkopolskich" Osiedle Nr 2 "Aleksandrówka II" Osiedle Nr 3 "Aleksandrówka" Osiedle Nr 4 "Śródmieście" Osiedle Nr 8 "Kwiatowe" Osiedle Nr 9 "Bloki" Osiedle Nr 10 "Kargoszyn" Osiedle Nr 11 "Podzamcze" 826 2378103
Nr 2Miasto Ciechanów: Osiedle Nr 5 "Płońska" Osiedle Nr 6 "Słoneczne" Osiedle Nr 7 "Przemysłowe" Osiedle Nr 12 "Zachód"311 023847
Nr 3Gmina Ciechanów Gmina Sońsk311 463945
Nr 4Miasto i Gmina Glinojeck Gmina Ojrzeń39 972842
Nr 5Gmina Gołymin Ośrodek Gmina Grudusk Gmina Opinogóra Górna Gmina Regimin415 163850
Podsumowanie 2173 85841287
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 6 6 6 8 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 13 6 4 3 6 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 6 6 6 8 40
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY POWIAT CIECHANOWSKI XXI WIEKU KWW SAMORZĄDNY POWIAT CIECHANOWSKI XXI W 10 6 6 4 4 30
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA KWW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 12 6 5 6 7 36
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA SAMORZĄDOWA KWW LEWICA SAMORZĄDOWA 6 5 3 6 5 25
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 16 6 6 5 5 38
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOWANIE WYBORCZE KWW CBUW 16 6 6 6 7 41
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY KOMITET KWW SPOŁECZNY KOMITET     3     3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 26 203 13 037 13 027 49.72%
11 975 91.92%
Tak
Nr 2 11 000 4 945 4 943 44.94%
4 593 92.92%
Tak
Nr 3 11 463 6 563 6 560 57.23%
5 916 90.18%
Tak
Nr 4 9 973 5 295 5 289 53.03%
4 601 86.99%
Tak
Nr 5 15 163 8 911 8 910 58.76%
7 995 89.73%
Tak
Podsumowanie73 80238 75138 72952.48%35 08090.58%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83634223,84%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 55793215,90%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 58194016,59%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY POWIAT CIECHANOWSKI XXI WIEKU 2144306,11%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 36363610,36%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA SAMORZĄDOWA 1414254,03%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 3229389,20%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOWANIE WYBORCZE 47934113,66%
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY KOMITET 10330,29%
Podsumowanie35 080287100,00%
Rada Powiatu Ciechanowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Morawski Sławomir64716 5.98%
141 Sadowski Eugeniusz61968 8.08%
148 Niestępski Wojciech Władysław48687 5.74%
151 Fetliński Włodzimierz571050 8.77%
1512 Czopik Janusz53141 1.18%
1211 Stryczyński Marcin Piotr63445 3.72%
1237 Milewski Marek37440 3.67%
12416 Tyszkiewicz Stanisław Ireneusz54197 1.65%
241 Krzemiński Adam35587 12.78%
251 Stachiewicz Jacek Andrzej65319 6.95%
2243 Kęsik Stanisław52287 6.25%
321 Kaliński Józef54448 7.57%
322 Ślubowska Marzena Józefa511014 17.14%
353 Gutowski Zbigniew49337 5.70%
421 Rykowski Wojciech50493 10.72%
4214 Dejnakowski Adam34255 5.54%
4243 Marcinkowski Marek Piotr56238 5.17%
521 Kowalski Janusz32752 9.41%
525 Kuczyński Grzegorz44513 6.42%
552 Cicholska Anna Ewa48562 7.03%
5241 Balcerzak Wiesław51553 6.92%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 836342623,84%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 557932315,90%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 581940516,59%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNY POWIAT CIECHANOWSKI XXI WIEKU 2144306,11%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMIA CIECHANOWSKA 363636210,36%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA SAMORZĄDOWA 1414254,03%
-
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 32293819,20%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE UGRUPOWANIE WYBORCZE 479341413,66%
Tak
25 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY KOMITET 10330,29%
-
Podsumowanie35 08028721100,00%

Brak plików