Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965666 10780 53748330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121431 92339 36824010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755234 18441 16924320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baranów3101542029Wójt2
gm. Grodzisk Mazowiecki24421519190Burmistrz4
gm. Jaktorów71015112229Wójt1
m. Milanówek771594268Burmistrz3
m. Podkowa Leśna2151556060Burmistrz4
gm. Żabia Wola5101532029Wójt2
Podsumowanie48569637183405 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1okręg nr 1 obejmujący obszar gminy Grodzisk Mazowiecki1031 923474
Nr 2okręg nr 2 obejmujący obszar gmin: Baranów, Jaktorów, Żabia Wola617 894435
Nr 3okręg nr 3 obejmujący obszar gmin; Milanówek, Podkowa Leśna516 290437
Podsumowanie 2166 10712146
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 9 9 36
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 9 8 33
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI KWW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI   11 10 21
21 KOMITET WYBORCZY "SPRAWIEDLIWY POWIAT" KW SPRAWIEDLIWY POWIAT   6 10 16
22 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE "GRODZISZCZANIE" KW STOWARZYSZENIE GRODZISZCZANIE 20     20
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRODZISKA KWW ZIEMIA GRODZISKA 20     20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 31 961 15 495 15 481 48.44%
14 426 93.19%
Tak
Nr 2 17 893 8 589 8 568 47.88%
7 847 91.58%
Tak
Nr 3 16 318 8 656 8 643 52.97%
8 255 95.51%
Tak
Podsumowanie66 17232 74032 69249.4%30 52893.38%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 81403626,66%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 49053316,07%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI 56462118,49%
21 KOMITET WYBORCZY "SPRAWIEDLIWY POWIAT" 2296167,52%
22 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE "GRODZISZCZANIE" 2890209,47%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRODZISKA 66512021,79%
Podsumowanie30 528146100,00%
Rada Powiatu Grodziskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Hardt Wojciech Robert581358 9.41%
144 Zacny Małgorzata53142 0.98%
153 Terlikowski Jerzy Tadeusz55687 4.76%
1221 Tuszyński Hubert Piotr36451 3.13%
1222 Kopeć Jerzy Szczepan51535 3.71%
1231 Wieżbicki Marek Zdzisław501671 11.58%
1233 Śliwiński Michał Sławomir40715 4.96%
1235 Pieniążek Paweł33557 3.86%
1236 Sędzińska Małgorzata Barbara48417 2.89%
1238 Burzyk Ewa Józefa51334 2.32%
241 Kamiński Sławomir Aleksander551733 22.08%
247 Świdlicki Bronisław Jerzy56260 3.31%
251 Kajak Zbigniew Stanisław52621 7.91%
2201 Owczarek Zofia Maria54660 8.41%
2202 Krzemiński Aleksander Andrzej59430 5.48%
2211 Reluga Zbigniew47749 9.55%
341 Sankiewicz Krzysztof Tadeusz53862 10.44%
342 Markowski Krzysztof Władysław56809 9.80%
3201 Filipiak Krzysztof511100 13.33%
3202 Lipińska Zofia46427 5.17%
3212 Olizarowicz Andrzej56517 6.26%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 814036626,66%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 490533216,07%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GRODZISKI 564621418,49%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY "SPRAWIEDLIWY POWIAT" 22961627,52%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE "GRODZISZCZANIE" 28902029,47%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA GRODZISKA 665120521,79%
Tak
Podsumowanie30 52814621100,00%

Brak plików