Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015611379 10997 81075640
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121319 46323 91416010
   gminy do 20 000 mieszkańców913511059 64673 89659630
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Belsk Duży7121574554Wójt4
gm. Błędów5131594247Wójt2
gm. Chynów8151555757Wójt4
gm. Goszczyn281541220Wójt1
gm. Grójec16321720260Burmistrz2
gm. Jasieniec4121583742Wójt3
gm. Mogielnica9121563443Burmistrz2
gm. Nowe Miasto nad Pilicą791593553Burmistrz3
gm. Pniewy4151544141Wójt3
gm. Warka131415146063Burmistrz3
Podsumowanie7511315673383680 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina i Miasto Grójec519 463543
Nr 2Gminy: Belsk Duży, Błędów, Pniewy415 435533
Nr 3Gminy: Chynów, Jasieniec, Goszczyn414 278636
Nr 4Gmina i Miasto Mogielnica, Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą414 725534
Nr 5Miasto i Gmina Warka415 208533
Podsumowanie 2179 10926179
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6   3   3 12
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 8 8 8 42
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 7 6 7 7 6 33
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY KWW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY 10 8 7 8 8 41
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO KWW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO 10 8 8 8 8 42
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW KWW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW   3 3 3   9
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 467 10 992 10 962 56.31%
9 881 90.14%
Tak
Nr 2 15 436 9 031 8 945 57.95%
8 206 91.74%
Tak
Nr 3 14 278 7 857 7 857 55.03%
7 194 91.56%
Tak
Nr 4 14 713 8 053 8 048 54.70%
7 388 91.80%
Tak
Nr 5 15 214 8 324 8 319 54.68%
7 777 93.48%
Tak
Podsumowanie79 10844 25744 13155.79%40 44691.65%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1544123,82%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 92944222,98%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 49123312,14%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY 136964133,86%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO 103854225,68%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 61591,52%
Podsumowanie40 446179100,00%
Rada Powiatu Grójeckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
152 Rejer Grzegorz Wacław55479 4.85%
1214 Bińkiewicz Jerzy55527 5.33%
12110 Karbowiak Janusz48702 7.10%
1221 Różycki Janusz57886 8.97%
1223 Wojno Mariusz Tomasz43695 7.03%
254 Maciak Adolf Franciszek52601 7.32%
258 Sitarek Stanisław53562 6.85%
2211 Woźniak Stanisław Wiesław66605 7.37%
2221 Stępniewski Arkadiusz35700 8.53%
354 Binkiewicz Stanisław46553 7.69%
3211 Zakrzewski Tadeusz52526 7.31%
3217 Ambroziak Krzysztof32519 7.21%
3221 Woźniak Małgorzata Anna50499 6.94%
451 Gulina Celina Maria58677 9.16%
4211 Fiks Krzysztof Wojciech481299 17.58%
4212 Fetraś Stefania Elżbieta63662 8.96%
4221 Wójcik Witold51484 6.55%
551 Dobrzyński Maciej Franciszek49891 11.46%
5211 Kreczmański Radosław35691 8.89%
5221 Knyzio Teresa51646 8.31%
5223 Górski Marian581374 17.67%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1544123,82%
-
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 929442622,98%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE 49123312,14%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY 1369641833,86%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU GRÓJECKIEGO 1038542725,68%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 61591,52%
-
Podsumowanie40 44617921100,00%

Brak plików