Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71116851 68563 32154610
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121325 47731 35024010
   gminy do 20 000 mieszkańców6906526 20831 97130600
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Garbatka-Letnisko571573774Wójt5
gm. Głowaczów6111594866Wójt3
gm. Gniewoszów4111552531Wójt2
gm. Grabów nad Pilicą3131564450Wójt3
gm. Kozienice24321618222Burmistrz6
gm. Magnuszew9131572832Wójt2
gm. Sieciechów3101553142Wójt3
Podsumowanie546811145231517 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Sieciechów411 234754
Nr 2Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Magnuszew614 974775
Nr 3Kozienice925 4778124
Podsumowanie 1951 68522253
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 12 18 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 12 17 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 12 18 38
20 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ KW SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 8 9 18 35
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 8 8 14 30
22 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE "NASZ REGION KOZIENICKI" KW "NASZ REGION KOZIENICKI" 6 10 18 34
23 KOMITET WYBORCZY "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" KW "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 8 12 18 38
24 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA KW SAMOOBRONA P     3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 238 6 631 6 628 58.98%
6 050 91.28%
Tak
Nr 2 14 987 10 318 10 310 68.79%
9 425 91.42%
Tak
Nr 3 25 511 14 061 14 009 54.91%
13 249 94.57%
Tak
Podsumowanie51 73631 01030 94759.82%28 72492.82%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 44733815,57%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 51113717,79%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 45993816,01%
20 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 66933523,30%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1157304,03%
22 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE "NASZ REGION KOZIENICKI" 32983411,48%
23 KOMITET WYBORCZY "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 33753811,75%
24 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA 1830,06%
Podsumowanie28 724253100,00%
Rada Powiatu Kozienickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Szcześniak Krystyna44430 7.11%
151 Molenda Tadeusz63323 5.34%
1204 Grygiel Robert45398 6.58%
1231 Sotowski Grzegorz52410 6.78%
221 Kowalczyk Tadeusz59437 4.64%
225 Stysiak Włodzimierz Tadeusz53825 8.75%
242 Zawodnik Dariusz40711 7.54%
251 Sobota Barbara49404 4.29%
2221 Plak Henryk62426 4.52%
2231 Małaśnicki Józef Grzegorz53611 6.48%
322 Siembor Mieczysław53299 2.26%
341 Przedniczek Marek50557 4.20%
353 Bożek Martin35311 2.35%
3205 Jung Andrzej Tadeusz52546 4.12%
3208 Kucharski Marek Zbigniew48725 5.47%
32014 Stąpór Janusz Tadeusz52757 5.71%
32015 Śmietanka Tomasz41634 4.79%
3224 Bienias Radosław29260 1.96%
3233 Fusiek Marianna47259 1.95%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 447338315,57%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 511137317,79%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 459938316,01%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE FORUM ZIEMI KOZIENICKIEJ 669335523,30%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1157304,03%
-
22 KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE "NASZ REGION KOZIENICKI" 329834211,48%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY "PRAWORZĄDNY POWIAT MIASTO I GMINA" 337538311,75%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA 1830,06%
-
Podsumowanie28 72425319100,00%

Brak plików