Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5833781 60098 63952311
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców123441 16450 43023001
   gminy do 20 000 mieszkańców4603340 43648 20929310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Jabłonna7615133167Wójt3
m. Legionowo23423828258Prezydent5
gm. Nieporęt91015194661Wójt3
gm. Serock71015153742Burmistrz2
gm. Wieliszew6715134376Wójt4
Podsumowanie52378368185504 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Obejmuje obszar gminy Legionowo w części od ul. Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych W-wa - Nasielsk w kierunku zachodnio-północnym do rozjazdu kolejowego W-wa - Zegrze przy kompleksie 103, wzdłuż ul. Kolejowej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim, po północno-wschodniej granicy miasta z Gminą Nieporęt, wzdłuż południowej granicy miasta z Gminą Jabłonna do ul. Wiejskiej, wzdłuż ul. Wiejskiej po granicy miasta do ul. Warszawskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do ul. Ogrodowej, wzdłuż ul. Ogrodowej w kierunku zachodnim do ul. Leśnej, wzdłuż ul. Leśnej w kierunku północnym do ul. Królowej Jadwigi, wzdłuż ul. Królowej Jadwigi (strona parzysta) po południowo-zachodniej stronie bloku Zygmunta Krasińskiego 75, nastepnie w kierunku północno-wschodnim po stronie południowo-wschodniej bloku Zygmunta Krasińskiego 71 do ul. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ul. Józefa Sowińskiego do ul. Zygmunta Krasińskiego, wzdłuż ul. Zygmunta Krasińskiego (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ul. Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku południowo-wschodnim do ul. Kazimierza Wielkiego.621 682657
Nr 2Obejmuje obszar gminy Legionowo w części od ul. Prymasowskiej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna, następnie po zachodniej granicy z Gminą Jabłonna w kierunku północnym, północną granicę miasta z Gminą Wieliszew do torów kolejowych w kierunku Zegrza, następnie w kierunku południowym, wzdłuż ul. Kolejowej (strona parzysta) do rozjazdu kolejowego W-wa - Zegrze przy kompleksie 103, po torach kolejowych w kierunku wschodnim do ul. Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (strona nieparzysta) w kierunku południowym do ul. Jagiellońskiej, wzdłuż ul. Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-zachodnim do ul. Zygmunta Krasińskiego (strona parzysta), wzdłuż ul. Zygmunta Krasińskiego do ul. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ul. Józefa Sowińskiego w kierunku południowo-wschodnim po południowo-wschodniej stronie, wzdłuż bloku Zygmunta Krasińkiego 71 do ul. Królowej Jadwigi, wzdłuż ul. Królowej Jadwigi w kierunku południowo-wschodnim (strona nieparzysta) do ul. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowym do ul. Ogrodowej, wzdłuż ul. Ogrodowej (strona nieparzysta) w kierunku południowo-wschodnim do ul. Warszawskiej, wzdłuż ul. Warszawskiej (strona parzysta) w kierunku południowym do granicy miasta Legionowa z Gminą Jabłonna, wzdłuż południowej granicy z Gminą Jabłonna, wzdłuż ul. Listopadowej po granicy miasta, do ul. Mieszka I, wzdłuż ul. Mieszka I w kierunku północno-wschodnim do ul. Prymasowskiej.519 482650
Nr 3Gminy: Jabłonna, Wieliszew520 468532
Nr 4Gminy: Nieporęt, Serock519 968535
Podsumowanie 2181 60022174
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 6 3 4 21
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10 9 8 39
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 9 6 7 30
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" KWW WSPÓLNOTA LOKALNA 6 5 6 6 23
21 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 12 10 8 10 40
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 11 10     21
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 676 10 303 10 291 47.48%
9 845 95.67%
Tak
Nr 2 19 481 9 278 9 276 47.62%
8 758 94.42%
Tak
Nr 3 20 466 11 149 11 146 54.46%
10 252 91.98%
Tak
Nr 4 19 968 10 551 10 529 52.73%
9 691 92.04%
Tak
Podsumowanie81 59141 28141 24250.55%38 54693.46%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2391216,20%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 156533940,61%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 60463015,69%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" 3354238,70%
21 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 87374022,67%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 2365216,14%
Podsumowanie38 546174100,00%
Rada Powiatu w Legionowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Smogorzewski Roman383026 30.74%
142 Szczepański Jacek Emil39437 4.44%
144 Mazur Marek Jan59334 3.39%
151 Płaciszewska Ewa57760 7.72%
1211 Górska Iwona Anna52341 3.46%
1221 Karnasiewicz Wiesław Jerzy58449 4.56%
241 Grabiec Jan Stanisław382319 26.48%
242 Kubicki Janusz55436 4.98%
2410 Durka Matylda Barbara25337 3.85%
251 Płaciszewski Piotr Marek30699 7.98%
2211 Rosiak Szymon Lech59419 4.78%
341 Kownacki Paweł Andrzej341649 16.08%
346 Kado Mirosław Henryk44448 4.37%
349 Krajnow Igor Michał32449 4.38%
351 Kwiatkowski Sławomir46806 7.86%
3211 Trojanowski Edward Tadeusz581127 10.99%
441 Wierzbicka Olga31976 10.07%
443 Osiwała Sławomir Ireneusz52524 5.41%
4202 Powała Piotr Mirosław39684 7.06%
4213 Jaroń Waldemar Jan62739 7.63%
4215 Tomasik Bogusława46419 4.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2391216,20%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15653391140,61%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 604630315,69%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNOTA LOKALNA POWIATU LEGIONOWSKIEGO" 33542318,70%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 873740522,67%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 23652116,14%
Tak
Podsumowanie38 54617421100,00%

Brak plików