Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907130 57437 43041510
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907130 57437 43041510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chotcza3151553636Wójt1
gm. Ciepielów7111542432Wójt1
gm. Lipsko12121564555Burmistrz2
gm. Rzeczniów5111552527Wójt2
gm. Sienno6141563738Wójt3
gm. Solec nad Wisłą881573658Wójt3
Podsumowanie41719033203246 12
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Lipsko59 871650
Nr 2Ciepielów, Rzeczniów48 670642
Nr 3Solec nad Wisłą, Chotcza36 772629
Nr 4Sienno35 261529
Podsumowanie 1530 57423150
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 8 5 6 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 6 5 25
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM KWW NIEZALEŻNI RAZEM 9 8 5 6 28
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD KWW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 10 8 3 6 27
22 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA KKW LEWICA 3 4 4   11
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 10 8 6 6 30
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 871 4 995 4 968 50.33%
4 671 94.02%
Tak
Nr 2 8 669 4 542 4 542 52.39%
4 043 89.01%
Tak
Nr 3 6 772 4 147 4 147 61.24%
3 690 88.98%
Tak
Nr 4 5 261 2 838 2 837 53.93%
2 565 90.41%
Tak
Podsumowanie30 57316 52216 49453.95%14 96990.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 45562930,44%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1310258,75%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM 38262825,56%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 20982714,02%
22 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 358112,39%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 28213018,85%
Podsumowanie14 969150100,00%
Rada Powiatu Lipskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wielorański Jacek Lucjan45511 10.94%
122 Buza Jadwiga67204 4.37%
1201 Pękała Tadeusz51382 8.18%
12110 Śmieciuch Sławomir Robert46314 6.72%
1231 Zając Kazimierz Stanisław68335 7.17%
221 Węgrzecka Maria Agnieszka37373 9.23%
2201 Jędraszek Paweł37791 19.56%
2202 Kępczyk Sławomir38197 4.87%
2231 Borek Wiesława47298 7.37%
321 Płaza Wiesława Teresa49460 12.47%
3201 Witkowski Jacek Witold53495 13.41%
3231 Kowaleczko Romuald Zdzisław56463 12.55%
421 Ochyński Roman51449 17.50%
425 Niedziela Paweł46185 7.21%
4201 Gaik Lucyna51451 17.58%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 455629630,44%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1310258,75%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI RAZEM 382628525,56%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE-OBYWATELSKI SAMORZĄD 209827114,02%
Tak
22 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA 358112,39%
-
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA MIESZKAŃCÓW 282130318,85%
Tak
Podsumowanie14 96915015100,00%

Brak plików