Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6907426 78533 50135510
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6907426 78533 50135510
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Huszlew6131553539Wójt3
gm. Łosice81115115672Burmistrz5
gm. Olszanka4131542426Wójt1
gm. Platerów8121542630Wójt1
gm. Sarnaki4131543541Wójt3
gm. Stara Kornica5121553644Wójt3
Podsumowanie35749033212252 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto i gmina Łosice 59 254544
Nr 2gminy:Stara Kornica, Huszlew, Olszanka59 017651
Nr 3gminy: Platerów, Sarnaki58 514652
Podsumowanie 1526 78517147
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 10 30
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 10 30
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE KWW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE   9 7 16
21 KOMITET WYBORCZY ŁOSICKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU - EQUUS KW ŁSR - EQUUS 9 7 10 26
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 10 10 10 30
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM BEZPIECZNIE" KWW "RAZEM BEZPIECZNIE" 5 5 5 15
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 9 254 4 438 4 437 47.95%
4 182 94.25%
Tak
Nr 2 9 019 5 036 5 035 55.83%
4 679 92.93%
Tak
Nr 3 8 511 4 233 4 233 49.74%
3 880 91.66%
Tak
Podsumowanie26 78413 70713 70551.17%12 74192.97%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 39423030,94%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 34583027,14%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 1093168,58%
21 KOMITET WYBORCZY ŁOSICKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU - EQUUS 1183269,28%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 25643020,12%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM BEZPIECZNIE" 501153,93%
Podsumowanie12 741147100,00%
Rada Powiatu Łosickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Giziński Czesław62615 14.71%
122 Kaliński Andrzej Czesław43107 2.56%
151 Kobyliński Janusz Stanisław44432 10.33%
1510 Kucewicz Mariusz34150 3.59%
1224 Frączek Wanda57303 7.25%
221 Hornowski Franciszek55416 8.89%
222 Iwanowski Stefan Franciszek51226 4.83%
251 Melech Dariusz Szczepan37354 7.57%
2201 Bazylczuk Stanisław51257 5.49%
2222 Kałużny Franciszek Józef74349 7.46%
321 Kasprowicz Grażyna51507 13.07%
323 Bojdo Jan70188 4.85%
351 Miroński Szczepan49437 11.26%
3510 Lipka Andrzej54189 4.87%
3222 Szymaniuk Marian Bogdan56124 3.20%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 394230630,94%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 345830527,14%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE FORUM SAMORZĄDOWE 10931618,58%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY ŁOSICKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU - EQUUS 1183269,28%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁOSICKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 256430320,12%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM BEZPIECZNIE" 501153,93%
-
Podsumowanie12 74114715100,00%

Brak plików