Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1015012337 91948 11449820
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1015012337 91948 11449820
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czerwonka4111552635Wójt2
gm. Karniewo491582433Wójt2
gm. Krasnosielc6121553338Wójt3
m. Maków Mazowiecki6151597878Burmistrz5
gm. Młynarze3111532230Wójt2
gm. Płoniawy-Bramura8121564657Wójt5
gm. Różan3151586565Burmistrz4
gm. Rzewnie4131574047Wójt4
gm. Sypniewo4101531928Wójt1
gm. Szelków7151554747Wójt4
Podsumowanie4912315059400458 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Maków Mazowiecki48 159429
Nr 2gminy Krasnosielc i Sypniewo48 231427
Nr 3gminy Płoniawy - Bramura i Czerwonka36 909421
Nr 4gminy Różan, Rzewnie, Młynarze37 328419
Nr 5gminy Karniewo, Szelków37 292420
Podsumowanie 1737 91920116
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 6 6 6 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 4 3 3 3 19
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 7 6 4 5 29
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA KWW ZIEMIA MAKOWSKA 8 8 6 6 6 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 8 163 4 178 4 174 51.13%
3 826 91.66%
Tak
Nr 2 8 231 4 636 4 636 56.32%
4 100 88.44%
Tak
Nr 3 6 909 4 136 4 136 59.86%
3 614 87.38%
Tak
Nr 4 7 328 5 002 5 002 68.26%
4 597 91.90%
Tak
Nr 5 7 292 4 644 4 642 63.66%
4 086 88.02%
Tak
Podsumowanie37 92322 59622 59059.57%20 22389.52%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 72993436,09%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1725198,53%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 44412921,96%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA 67583433,42%
Podsumowanie20 223116100,00%
Rada Powiatu w Makowie Mazowieckim - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
122 Kołodziejski Cezary49293 7.66%
151 Kos Andrzej Jan45329 8.60%
1201 Gójski Janusz64549 14.35%
1204 Jankowski Janusz54247 6.46%
221 Żebrowski Bogdan54344 8.39%
251 Jastrzębska Ewa Teresa56332 8.10%
2201 Zakrzewski Roman65592 14.44%
2207 Kacprzyński Daniel40311 7.59%
321 Białobrzeski Kazimierz Adam55477 13.20%
351 Miecznikowski Adam Wiesław47532 14.72%
3202 Nowotka Marcin28300 8.30%
421 Pepłowski Jerzy40457 9.94%
451 Błońska-Jankowska Teresa Barbara57352 7.66%
4201 Pielach Józef58551 11.99%
521 Deptuła Zbigniew Roman481109 27.14%
522 Bonisławska Maria Janina59529 12.95%
5201 Lipowski Wiesław51469 11.48%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 729934636,09%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1725198,53%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 444129421,96%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA 675834733,42%
Tak
Podsumowanie20 22311617100,00%

Brak plików