Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6966862 32175 56645330
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121422 16927 48113010
   gminy do 20 000 mieszkańców5756440 15248 08532320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czosnów5151595050Wójt3
gm. Leoncin4131595864Wójt5
gm. Nasielsk111015217294Burmistrz6
m. Nowy Dwór Mazowiecki13421518161Burmistrz4
gm. Pomiechówek71115153644Wójt2
gm. Zakroczym5151594141Burmistrz2
Podsumowanie45689668275454 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Nowy Dwór Mazowiecki722 169674
Nr 2Nasielsk515 562438
Nr 3Pomiechówek, Zakroczym412 230641
Nr 4Czosnów, Leoncin312 360735
Podsumowanie 1962 32123188
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10   5 5 20
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 14 10 8 6 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 14 10 5 6 35
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14     5 19
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010   10 8   18
21 KOMITET WYBORCZY "WIARYGODNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, DIALOG" KW "WND" 14   7 4 25
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" KWW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 8 8 8 6 30
23 KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA KOMITET WYBORCZY POLSKA P.       3 3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 22 171 11 148 11 143 50.26%
10 205 91.58%
Tak
Nr 2 15 564 8 270 8 270 53.14%
7 623 92.18%
Tak
Nr 3 12 247 7 015 7 012 57.25%
6 177 88.09%
Tak
Nr 4 12 370 7 870 7 863 63.57%
7 019 89.27%
Tak
Podsumowanie62 35234 30334 28854.99%31 02490.48%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2347207,57%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 73203823,59%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 52753517,00%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2402197,74%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 37151811,97%
21 KOMITET WYBORCZY "WIARYGODNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, DIALOG" 63052520,32%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 35183011,34%
23 KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA 14230,46%
Podsumowanie31 024188100,00%
Rada Powiatu Nowodworskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Łaszuk Mariusz Sebastian34384 3.76%
142 Mędrecki Henryk Roman56500 4.90%
145 Szymański Grzegorz Jan45333 3.26%
151 Troińska Joanna Małgorzata33460 4.51%
1213 Dudek Mariusz Norbert37696 6.82%
1215 Kapusta Krzysztof Adam50939 9.20%
12112 Szmytkowski Zdzisław52655 6.42%
222 Paczewski Grzegorz51829 10.87%
223 Drabik Kazimierz Cezary42491 6.44%
2203 Ruszkowski Bogdan46586 7.69%
2207 Tulej Lesław Józef57442 5.80%
2228 Markowicz Barbara39399 5.23%
321 Bodzak Wacław Stanisław74664 10.75%
323 Calak Paweł39454 7.35%
3201 Dzwonek Alfred Bernard52256 4.14%
3213 Szatkowski Adam39597 9.66%
426 Kręźlewicz Katarzyna Izabela29688 9.80%
441 Jarząbek Maria64749 10.67%
451 Kozak Sebastian Jakub26425 6.05%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 23472017,57%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 732038523,59%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 527535317,00%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 24021927,74%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 371518311,97%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY "WIARYGODNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ, DIALOG" 630525420,32%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" 351830111,34%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY POLSKA PATRIOTYCZNA 14230,46%
-
Podsumowanie31 02418819100,00%

Brak plików