Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1116511867 74288 110871010
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1116511867 74288 110871010
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baranowo6131562628Wójt1
gm. Czarnia481531528Wójt1
gm. Czerwin71415146670Wójt5
gm. Goworowo8151566262Wójt5
gm. Kadzidło13101563047Wójt2
gm. Lelis8121593542Wójt2
gm. Łyse891584677Wójt5
gm. Myszyniec14111542330Burmistrz2
gm. Olszewo-Borki81115133442Wójt2
gm. Rzekuń6615173976Wójt5
gm. Troszyn591521728Wójt2
Podsumowanie8711816588393530 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gminy: Baranowo, Kadzidło414 133642
Nr 2gminy: Czerwin, Goworowo411 216644
Nr 3obszar miasta i gminy Myszyniec gminy: Czarnia, Łyse516 721658
Nr 4gminy: Olszewo- Borki, Lelis414 294641
Nr 5gminy: Rzekuń, Troszyn411 378427
Podsumowanie 2167 74228212
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 8 10 7 7 38
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 4 9 7 4 31
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 10 8 8 42
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" KWW "NASZ SAMORZĄD" 8 8 10 8   34
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA WIEŚ KWW POLSKA WIEŚ 5 8 9 3   25
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY POWIAT KWW BEZPARTYJNY POWIAT 8 8 10 8 8 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 133 7 914 7 910 55.97%
6 989 88.36%
Tak
Nr 2 11 217 6 452 6 452 57.52%
5 787 89.69%
Tak
Nr 3 16 721 8 078 8 077 48.30%
7 371 91.26%
Tak
Nr 4 14 295 7 913 7 913 55.36%
7 148 90.33%
Tak
Nr 5 11 378 6 329 6 328 55.62%
5 769 91.17%
Tak
Podsumowanie67 74436 68636 68054.15%33 06490.14%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 66273820,04%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 35103110,62%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 86654226,21%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" 2862348,66%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA WIEŚ 1180253,57%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY POWIAT 102204230,91%
Podsumowanie33 064212100,00%
Rada Powiatu w Ostrołęce - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Bieńkowski Wiesław58496 7.10%
141 Rzewnicki Kazimierz52454 6.50%
153 Nowak Jarosław40541 7.74%
1221 Kubeł Stanisław47806 11.53%
222 Mulawka Antoni Tadeusz52452 7.81%
251 Kalinowska Beata33501 8.66%
2221 Lewicka Lucyna Maria55472 8.16%
2222 Wiśniewski Jan52299 5.17%
322 Lipka Tadeusz53499 6.77%
351 Kamiński Sławomir Krzysztof39514 6.97%
3201 Lipka Stanisław53493 6.69%
3223 Kuczyński Witold Henryk49376 5.10%
3225 Lis Andrzej46282 3.83%
421 Prusik Stefan46821 11.49%
451 Pędzich Waldemar49388 5.43%
4221 Szczubełek Zofia54690 9.65%
4222 Krupska Małgorzata43420 5.88%
526 Podolak Marek49326 5.65%
551 Liżewski Piotr44628 10.89%
5221 Parzychowski Krzysztof53694 12.03%
5222 Napiórkowska Zofia59779 13.50%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 662738520,04%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 351031110,62%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 866542526,21%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" 28623418,66%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA WIEŚ 1180253,57%
-
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY POWIAT 1022042930,91%
Tak
Podsumowanie33 06421221100,00%

Brak plików