Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1117112060 84576 80867920
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121318 39723 45110010
   gminy do 20 000 mieszkańców1015011742 44853 35757910
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Andrzejewo4121563847Wójt3
gm. Boguty-Pianki5151543939Wójt3
gm. Brok3131574752Burmistrz4
gm. Małkinia Górna111015103451Wójt3
gm. Nur4131542935Wójt3
m. Ostrów Mazowiecka10321721276Burmistrz5
gm. Ostrów Mazowiecka16915104159Wójt2
gm. Stary Lubotyń6141543133Wójt2
gm. Szulborze Wielkie1131571416Wójt1
gm. Wąsewo451551837Wójt2
gm. Zaręby Kościelne3131561619Wójt1
Podsumowanie6712017170328664 29
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Ostrów Mazowiecka618 397782
Nr 2gminy: Andrzejewo, Boguty- Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne413 215747
Nr 3gminy: Brok, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo619 260776
Nr 4gmina Małkinia Górna39 973634
Podsumowanie 1960 84527239
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 8 10   30
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 5 12 6 35
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 4 8 5 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 8 12 6 38
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU OSTROWSKIEGO - ZIEMIA OSTROWSKA" KOMITET WYBORCZY "ZIEMIA OSTROWSKA" 12 8 12 6 38
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU KWW RAZEM DLA POWIATU 12 8 12 6 38
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNE DOBRO" KWW "WSPÓLNE DOBRO" 10 6 10 5 31
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 408 10 896 10 887 59.14%
10 166 93.38%
Tak
Nr 2 13 215 8 395 8 395 63.53%
7 850 93.51%
Tak
Nr 3 19 262 11 291 11 289 58.61%
10 338 91.58%
Tak
Nr 4 9 973 5 720 5 719 57.34%
5 272 92.18%
Tak
Podsumowanie60 85836 30236 29059.63%33 62692.66%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2261306,72%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 49723514,79%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3130299,31%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 75573822,47%
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU OSTROWSKIEGO - ZIEMIA OSTROWSKA" 42143812,53%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU 89913826,74%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNE DOBRO" 2501317,44%
Podsumowanie33 626239100,00%
Rada Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Krzyżanowski Wojciech Eugeniusz44702 6.91%
151 Bauer Jerzy431218 11.98%
152 Chrupek Zbigniew54243 2.39%
1211 Kamiński Marek54437 4.30%
1212 Chmielewski Dariusz Zygmunt48422 4.15%
1229 Rafeenko Anna Małgorzata45531 5.22%
221 Polak Józef59794 10.11%
251 Wołosiewicz Urszula49376 4.79%
2201 Bogucki Eugeniusz50648 8.25%
2211 Wojtkowski Waldemar47991 12.62%
311 Zalewska Anna Aldona33582 5.63%
322 Morawski Dariusz Adam50448 4.33%
354 Wujek Bogumiła Maria51312 3.02%
3201 Legacki Tadeusz48429 4.15%
3211 Kamiński Zbigniew511032 9.98%
3213 Gumkowska Krystyna51933 9.02%
456 Rostkowski Stefan Kazimierz56532 10.09%
4201 Sadowski Andrzej43599 11.36%
4211 Rafalik Dariusz Stanisław47893 16.94%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 22613016,72%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 497235214,79%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31302919,31%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 755738522,47%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU OSTROWSKIEGO - ZIEMIA OSTROWSKA" 421438312,53%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU 899138626,74%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNE DOBRO" 25013117,44%
Tak
Podsumowanie33 62623919100,00%

Brak plików