Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81268194 233115 29774521
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121335 10042 86328001
   gminy do 20 000 mieszkańców71057859 13372 43446520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Celestynów891593964Wójt4
m. Józefów91515105050Burmistrz2
gm. Karczew81515127070Burmistrz4
gm. Kołbiel7101572739Wójt2
gm. Osieck381541937Wójt3
m. Otwock28321721217Prezydent7
gm. Sobienie-Jeziory4101553247Wójt4
gm. Wiązowna71115125777Wójt5
Podsumowanie748112666315601 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Otwock 935 100683
Nr 2miasto i gmina Karczew312 935526
Nr 3miasto Józefów414 427533
Nr 4gminy Wiązowna, Celestynów417 373639
Nr 5gminy Osieck, Kołbiel, Sobienie Jeziory314 398418
Podsumowanie 2394 23326199
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD       3   3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18 6 8 8 6 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 3 7 8   36
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 14 6 8 8 4 40
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM KWW NASZ WSPÓLNY DOM 18 6 7 6 5 42
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 12 5 3 6 3 29
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MŁODYCH KWW CZAS NA MŁODYCH 3         3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 35 107 16 452 16 431 46.80%
15 589 94.88%
Tak
Nr 2 12 934 6 835 6 830 52.81%
6 437 94.25%
Tak
Nr 3 14 427 8 050 8 043 55.75%
7 647 95.08%
Tak
Nr 4 17 373 10 408 10 405 59.89%
9 663 92.87%
Tak
Nr 5 14 399 8 335 8 324 57.81%
7 357 88.38%
Tak
Podsumowanie94 24050 08050 03353.09%46 69393.32%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35930,77%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 95044620,35%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 91933619,69%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 106334022,77%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 86724218,57%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO 79803017,09%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MŁODYCH 35230,75%
Podsumowanie46 693200100,00%
Rada Powiatu Otwockiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Goliński Janusz Zbigniew63564 3.62%
141 Kozłowski Jarosław Zygmunt591390 8.92%
142 Czarnowski Jacek Ryszard37603 3.87%
145 Parol Barbara67589 3.78%
151 Brodowski Artur Grzegorz431057 6.78%
153 Kamiński Kacper Jakub21749 4.80%
1202 Szczegielniak Krzysztof Jan48605 3.88%
1205 Walczyński Franciszek Adam63424 2.72%
1214 Szaciłło Andrzej Ryszard55698 4.48%
221 Pszonka Mirosław Antoni571115 17.32%
2211 Łokietek Władysław Dariusz501589 24.69%
2214 Leśniewska Danuta53215 3.34%
341 Więckowska Bogumiła Alicja521228 16.06%
344 Walkiewicz Waldemar Lucjan53371 4.85%
351 Kamińska Anna Aleksandra35730 9.55%
3201 Uzarska Teresa63666 8.71%
421 Grajda Dariusz Grzegorz37871 9.01%
441 Atłowski Tomasz Tadeusz53642 6.64%
452 Zdunik Roman60764 7.91%
4212 Budny Janusz Witold49822 8.51%
521 Zych Zdzisław Grzegorz621082 14.71%
522 Bartnicka Aneta Renata35996 13.54%
5201 Michalczyk Grzegorz40946 12.86%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 35930,77%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 950446520,35%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 919336619,69%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1063340422,77%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ WSPÓLNY DOM 867242418,57%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU OTWOCKIEGO 798030417,09%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS NA MŁODYCH 35230,75%
-
Podsumowanie46 69320023100,00%

Brak plików