Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem611049120 381148 13693240
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców3651190 300111 06268030
   gminy do 20 000 mieszkańców3453830 08137 07425210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Góra Kalwaria16421623223Burmistrz5
gm. Konstancin-Jeziorna184211142346Burmistrz7
gm. Lesznowola111015153445Wójt2
gm. Piaseczno343231029365Burmistrz8
gm. Prażmów51315138794Wójt6
gm. Tarczyn9151554242Burmistrz3
Podsumowanie9349110602571 115 31
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Obszar Gminy Piaseczno: od północy: północna granica gminy od przecięcia torów kolejowych PKP Warszawa-Radom do ul. Bażanciej w Julianowie. Od wschodu: ul. Cyraneczki od ul. Bażanciej do ul. Julianowskiej, ul. Julianowska na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Urbanistów, dalej wschodnia granica miasta Piaseczno do torów kolejowych PKP Warszawa-Radom. Od południa: od torów kolejowych PKP Warszawa-Radom, południowa granica miasta do ul. Przemysłowej. Od zachdu: ul. Północna, ul. Okrężna na odcinku od ul. Północnej do ul. Redutowej, ul. Redutowa na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Głównej, ul. Główna do ul. Sowiej, dalej po granicy miasta Piaseczno do przecięcia torów kolejowych PKP Warszawa-Radom, zachodnia krawędź torów kolejowych PKP Warszawa-Radom do przecięcia z północną granicą gminy.834 264891
Nr 2Obszar Gminy Piaseczno: od północy: południowa granica miasta Piaseczno od ul. Skrajnej do skrzyżowania ul. Geodetów z ul. Julianowską. Od wschodu: ul. Julianowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Bażanciej, dalej wschodnią granicą gminy. Od południa: południowa granica gminy. Od zachodu: zachodnia granica gminy - do granic administracyjnych miasta Piaseczno.416 542749
Nr 3Gmina Góra Kalwaria419 965744
Nr 4Gmina Konstancin-Jeziorna419 523746
Nr 5Gminy: Tarczyn, Lesznowola, Prażmów730 081773
Podsumowanie 27120 37536303
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 4 5 5 8 30
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 16 8 8 7 10 49
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 7 5 6 12 38
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KW SAMORZĄDOWE CENTRUM 15 8 8 6 14 51
21 KOMITET WYBORCZY NASZ SPORT I KULTURA KW NASZ SPORT I KULTURA 8 6       14
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO KWW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 16 8 7 8 12 51
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 4   3 7 3 17
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT KWW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 16 8 8 7 14 53
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 34 297 15 467 15 278 44.55%
14 865 97.30%
Tak
Nr 2 16 552 8 537 8 533 51.55%
8 149 95.50%
Tak
Nr 3 19 967 10 762 10 712 53.65%
9 944 92.83%
Tak
Nr 4 19 530 10 618 10 610 54.33%
9 899 93.30%
Tak
Nr 5 30 088 15 900 15 864 52.73%
14 615 92.13%
Tak
Podsumowanie120 43461 28460 99750.65%57 47294.22%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3378305,88%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 156894927,30%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 102483817,83%
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM 74575112,98%
21 KOMITET WYBORCZY NASZ SPORT I KULTURA 1592142,77%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 59235110,31%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1672172,91%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 115135320,03%
Podsumowanie57 472303100,00%
Rada Powiatu Piaseczyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Krawczyński Łukasz Krzysztof301900 12.78%
142 Obłąkowska-Kubiak Katarzyna Agnieszka311130 7.60%
143 Rasiński Włodzimierz Henryk52654 4.40%
144 Kosakowski Waldemar Michał52383 2.58%
151 Leniec Jerzy57933 6.28%
1202 Zalewski Józef54625 4.20%
1221 Słowik Marianna60459 3.09%
1241 Dąbek Jan Adam48786 5.29%
241 Lis Zdzisław Jerzy601138 13.96%
246 Kandyba Piotr41419 5.14%
251 Ołdakowski Wojciech Jerzy341159 14.22%
2201 Zachariasz Jacek Stanisław63714 8.76%
341 Strzyżewski Arkadiusz311414 14.22%
351 Dunin Stefan401146 11.52%
3241 Zieliński Dariusz Antoni511296 13.03%
3242 Rutowicz Marek55521 5.24%
441 Buczyński Artur Piotr381077 10.88%
451 Wojdak Jerzy Marek54926 9.35%
4201 Bąk Wacław62621 6.27%
4241 Mioduszewska Maria601626 16.43%
541 Sztop Tadeusz Zdzisław581082 7.40%
551 Gieleciński Marek Ireneusz471165 7.97%
556 Latoszek-Lubach Magdalena Maria62509 3.48%
5201 Poterała Bożena52398 2.72%
5221 Płużyczka Daniel37931 6.37%
5241 Pająkiewicz Joanna47839 5.74%
5242 Szczytowski Jacek Leon39943 6.45%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3378305,88%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1568949927,30%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1024838617,83%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE CENTRUM 745751412,98%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY NASZ SPORT I KULTURA 1592142,77%
-
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KLUB ROZWOJU: DROGI, AUTOBUSY, METRO 592351210,31%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1672172,91%
-
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - NASZ POWIAT 1151353620,03%
Tak
Podsumowanie57 47230327100,00%

Brak plików