Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1522516286 328108 964851230
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1522516286 328108 964851230
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bielsk71215114456Wójt3
gm. Bodzanów71315117080Wójt5
gm. Brudzeń Duży61215116985Wójt7
gm. Bulkowo5151545252Wójt4
gm. Drobin6915123958Burmistrz2
gm. Gąbin91015204151Burmistrz2
gm. Łąck4101594462Wójt4
gm. Mała Wieś591575997Wójt7
gm. Nowy Duninów381562239Wójt2
gm. Radzanowo5131594450Wójt3
gm. Słubice4101583252Wójt3
gm. Słupno41015113958Wójt3
gm. Stara Biała71015143645Wójt2
gm. Staroźreby81215104554Wójt3
gm. Wyszogród591561830Burmistrz1
Podsumowanie85162225149654869 51
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Brudzeń Duży, Stara Biała414 469535
Nr 2Gmina Bielsk, Miasto i Gmina Drobin413 742429
Nr 3Gminy: Radzanowo, Staroźreby312 068632
Nr 4Gminy: Bodzanów, Bulkowo, Słupno416 401531
Nr 5Gmina Mała Wieś, Gmina i Miasto Wyszogród39 848529
Nr 6Miasto i Gmina Gąbin, Gminy: Łąck, Nowy Duninów, Słubice519 800651
Podsumowanie 2386 32831207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 7 6 5 3 5 7 33
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 8 6 8 6 10 46
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 7 6 6 6 7 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 6 8 6 10 46
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 4   6     7 17
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT NASZA GMINA KWW NASZ POWIAT NASZA GMINA     3 6 6 10 25
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 469 7 237 7 235 50.00%
6 546 90.48%
Tak
Nr 2 13 741 8 023 8 017 58.34%
6 960 86.82%
Tak
Nr 3 12 068 6 821 6 818 56.50%
6 096 89.41%
Tak
Nr 4 16 402 9 467 9 465 57.71%
8 482 89.61%
Tak
Nr 5 9 857 4 842 4 837 49.07%
4 311 89.13%
Tak
Nr 6 19 811 11 313 11 308 57.08%
10 174 89.97%
Tak
Podsumowanie86 34847 70347 68055.22%42 56989.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 50773311,93%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 178464641,92%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3585408,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 97294622,85%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 627171,47%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT NASZA GMINA 57052513,40%
Podsumowanie42 569207100,00%
Rada Powiatu w Płocku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Dąbrowski Lech571310 20.01%
122 Kisielewski Zbigniew45314 4.80%
141 Piotrowski Marcin Hubert33485 7.41%
151 Moderacki Marek Tadeusz50563 8.60%
212 Olendrzyńska Elżbieta51896 12.87%
221 Zgorzelski Piotr471853 26.62%
222 Samoraj Andrzej Wojciech33651 9.35%
225 Rozkosz Józef Jerzy52593 8.52%
321 Stradomski Józef571186 19.46%
324 Duda Tomasz49687 11.27%
351 Zaborowski Daniel Jan46888 14.57%
421 Kuliński Andrzej Szymon62707 8.34%
425 Jakubowski Stefan67608 7.17%
451 Skorupski Tomasz Marek54758 8.94%
4211 Dorobek Jarosław431198 14.12%
521 Gruszczyński Apolinary51483 11.20%
522 Boszko Jan48318 7.38%
5211 Zmysłowski Wojciech Józef63440 10.21%
611 Bartosiak Adam Zdzisław651089 10.70%
621 Sierocki Adam591196 11.76%
622 Ciastek Jan62692 6.80%
651 Kamiński Henryk58653 6.42%
6211 Jadczak Krzysztof Mieczysław471153 11.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 507733211,93%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 17846461341,92%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 35854018,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 972946422,85%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 627171,47%
-
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT NASZA GMINA 570525313,40%
Tak
Podsumowanie42 56920723100,00%

Brak plików