Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1218612271 14589 337601020
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 20822 43614010
   gminy do 20 000 mieszkańców1116511852 93766 901461010
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Baboszewo6121583442Wójt1
gm. Czerwińsk nad Wisłą591584569Wójt3
gm. Dzierzążnia2121564252Wójt4
gm. Joniec3111531924Wójt2
gm. Naruszewo5141553336Wójt2
gm. Nowe Miasto3111564459Wójt4
gm. Płońsk81515133636Wójt2
m. Płońsk14421827248Burmistrz5
gm. Raciąż5515112349Wójt3
m. Raciąż251572766Burmistrz4
gm. Sochocin31015176897Wójt5
gm. Załuski4141552728Wójt1
Podsumowanie6012218697425806 36
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Płońsk518 208659
Nr 2Miasto Raciąż Gminy: Baboszewo, Raciąż517 085658
Nr 3Gminy: Joniec, Nowe Miasto, Sochocin310 790635
Nr 4Gminy: Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo411 644642
Nr 5Gminy: Dzierzążnia, Płońsk, Załuski413 418638
Podsumowanie 2171 14530232
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9 10 6 4 5 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 6 8 8 42
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 10 9 5 8 6 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 10 6 7 8 41
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ROZWOJU POWIATU PŁOŃSKIEGO KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. PŁOŃSKIEGO 10 9 6 8 3 36
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 10 10 6 7 8 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 257 9 076 9 055 49.60%
8 210 90.67%
Tak
Nr 2 17 088 7 992 7 991 46.76%
7 070 88.47%
Tak
Nr 3 10 790 6 796 6 787 62.90%
6 008 88.52%
Tak
Nr 4 11 644 5 462 5 455 46.85%
4 775 87.53%
Tak
Nr 5 13 418 7 004 7 002 52.18%
6 145 87.76%
Tak
Podsumowanie71 19736 33036 29050.97%32 20888.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 55053417,09%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 94854229,45%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 50723815,75%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53944116,75%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ROZWOJU POWIATU PŁOŃSKIEGO 2901369,01%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 38514111,96%
Podsumowanie32 208232100,00%
Rada Powiatu Płońskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Mucha Małgorzata Ewa401035 12.61%
123 Stolpa Andrzej53567 6.91%
141 Wiśniewska Elżbieta Joanna40775 9.44%
151 Czapliński Artur Tomasz34510 6.21%
1214 Torbus Józefa62414 5.04%
214 Sadowski Zbigniew29218 3.08%
222 Mączewski Jan Józef67666 9.42%
223 Grodkiewicz Elżbieta58636 9.00%
251 Kozakiewicz Henryk65298 4.21%
2211 Rzucidło Andrzej Józef64364 5.15%
311 Dalecki Adrian25521 8.67%
326 Chybała Marianna61540 8.99%
351 Zwierzchowska Anna53802 13.35%
421 Pierścińska Beata36566 11.85%
428 Dumińska-Kierska Anna50387 8.10%
452 Okrasa Rajmund49206 4.31%
4201 Gortat Ryszard Józef59424 8.88%
511 Oleszko Janusz Eugeniusz54356 5.79%
521 Pająk Witold Stanisław60569 9.26%
528 Jarosławski Aleksander Wiesław52679 11.05%
551 Wrzesiński Krzysztof Heronim32418 6.80%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 550534417,09%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 948542829,45%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 507238115,75%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 539441516,75%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE ROZWOJU POWIATU PŁOŃSKIEGO 29013619,01%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 385141211,96%
Tak
Podsumowanie32 20823221100,00%

Brak plików