Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem611041119 453145 03073321
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców3651182 20099 10949021
   gminy do 20 000 mieszkańców3453037 25345 92124300
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brwinów12421826172Burmistrz4
gm. Michałowice971593571Wójt4
gm. Nadarzyn51115112631Wójt1
m. Piastów10321616155Burmistrz4
m. Pruszków27423416148Prezydent3
gm. Raszyn10121585059Wójt5
Podsumowanie734111046169636 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Pruszków1045 285447
Nr 2Miasto Piastów418 435315
Nr 3Gmina Michałowice Gmina Nadarzyn521 208429
Nr 4Miasto i Gmina Brwinów418 480629
Nr 5Gmina Raszyn416 045318
Podsumowanie 27119 45320138
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 9   5 8   22
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11 6 8 5 7 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 4 6 6 7 30
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 20 5 10 4 4 43
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZIELENKIEWICZ-OŁPIŃSKIEJ KWW KATARZYNY ZIELENKIEWICZ-OŁPIŃSKIEJ       3   3
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"       3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 45 254 18 399 18 366 40.58%
17 528 95.44%
Tak
Nr 2 18 434 8 398 8 381 45.46%
7 968 95.07%
Tak
Nr 3 21 214 11 336 11 320 53.36%
10 657 94.14%
Tak
Nr 4 18 474 10 202 10 194 55.18%
9 710 95.25%
Tak
Nr 5 16 060 8 849 8 847 55.09%
8 323 94.08%
Tak
Podsumowanie119 43657 18457 10847.81%54 18694.88%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 3046225,62%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 178303732,91%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 135023024,92%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 170904331,54%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZIELENKIEWICZ-OŁPIŃSKIEJ 43130,80%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" 228734,22%
Podsumowanie54 186138100,00%
Rada Powiatu Pruszkowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Kulesza Lech Stanisław61627 3.58%
141 Smolińska Elżbieta Anna562691 15.35%
142 Sutkowski Tadeusz59651 3.71%
143 Makowski Zbigniew Ryszard63419 2.39%
151 Bazak Jerzy Krzysztof611037 5.92%
152 Sipiera Zdzisław Tadeusz511494 8.52%
1201 Starzyński Jan551975 11.27%
1202 Rymuza Krzysztof511235 7.05%
1205 Sowa Ewa Bogusława55407 2.32%
12011 Makowska Maria Anna50463 2.64%
241 Kuran Hanna Bogumiła641731 21.72%
242 Zielińska Zdzisława Maria55599 7.52%
251 Borodzicz Ewa Zofia491084 13.60%
2202 Osiński Tomasz Michał58842 10.57%
341 Jastrzębski Grzegorz Wojciech281502 14.09%
345 Dymura Stanisław61679 6.37%
351 Bryksa Przemysław Marcin321352 12.69%
3201 Kuźmińska Agnieszka Maria451273 11.95%
3203 Lawrence Jadwiga Marianna59692 6.49%
441 Cybulska Maria701528 15.74%
442 Dowgwiłłowicz-Nowicki Lechosław Robert61362 3.73%
451 Malinowski Ryszard Jan63959 9.88%
4201 Wojciechowska Urszula Anna47664 6.84%
541 Słowikowska-Żaboklicka Grażyna Krystyna661363 16.38%
542 Walczak Edward Kazimierz59862 10.36%
551 Iwicki Piotr451580 18.98%
552 Włodarska Joanna Elżbieta43977 11.74%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 30462215,62%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 17830371132,91%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1350230724,92%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1709043831,54%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KATARZYNY ZIELENKIEWICZ-OŁPIŃSKIEJ 43130,80%
-
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE" 228734,22%
-
Podsumowanie54 18613827100,00%

Brak plików