Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71057842 76054 74455520
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71057842 76054 74455520
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chorzele10111564150Burmistrz3
gm. Czernice Borowe4101583950Wójt3
gm. Jednorożec9101563449Wójt3
gm. Krasne3121553137Wójt2
gm. Krzynowłoga Mała7141553739Wójt2
m. Przasnysz13715154779Burmistrz4
gm. Przasnysz9141553233Wójt1
Podsumowanie557810550261337 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1misto Przasnysz513 872550
Nr 2gminy: Czernice Borowe, Krasne, Przasnysz.512 155547
Nr 3gminy: Chorzele, Jednorożec, Krzynowłoga Mała716 733564
Podsumowanie 1742 76015161
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 9 10 29
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 14 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 14 32
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI KWW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 10 10 14 34
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 10 10 12 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 13 876 6 498 6 497 46.82%
6 156 94.75%
Tak
Nr 2 12 156 6 522 6 522 53.65%
5 849 89.68%
Tak
Nr 3 16 733 10 209 10 209 61.01%
9 274 90.84%
Tak
Podsumowanie42 76523 22923 22854.32%21 27991.61%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1896298,91%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 68053431,98%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 38783218,22%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 51103424,01%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 35903216,87%
Podsumowanie21 279161100,00%
Rada Powiatu Przasnyskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Osiadacz Janusz55345 5.60%
151 Osowski Tomasz55469 7.62%
1201 Siejka Arkadiusz50441 7.16%
1203 Helwak Wiesława54716 11.63%
1211 Bieńkowski Krzysztof30379 6.16%
221 Tybuchowski Jarosław Antoni58880 15.05%
222 Marchliński Piotr62395 6.75%
251 Grabowska Małgorzata48490 8.38%
2202 Sekuna Piotr46399 6.82%
2211 Kołakowski Bartłomiej49385 6.58%
321 Szczepankowski Zenon52982 10.59%
322 Walędziak Marek47337 3.63%
323 Kruszewski Bogdan47573 6.18%
3210 Wilga Dariusz43488 5.26%
351 Chodkowski Dariusz50257 2.77%
3201 Malińska Maria Magdalena48494 5.33%
3211 Nieliwodzki Krzysztof Adam49414 4.46%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1896298,91%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 680534731,98%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 387832318,22%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE PONAD PODZIAŁAMI 511034424,01%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE 2010 359032316,87%
Tak
Podsumowanie21 27916117100,00%

Brak plików