Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81207636 11945 03836710
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców81207636 11945 03836710
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borkowice4101564872Wójt5
gm. Gielniów4111563245Wójt3
gm. Klwów491562435Wójt3
gm. Odrzywół481592537Wójt2
gm. Potworów491521016Wójt1
gm. Przysucha891553964Burmistrz3
gm. Rusinów4101564364Wójt4
gm. Wieniawa41015114258Wójt4
Podsumowanie367612051263391 25
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Przysucha510 622550
Nr 2Gielniów, Rusinów47 602432
Nr 3Klwów, Odrzywół36 287318
Nr 4Potworów, Wieniawa, Borkowice511 608547
Podsumowanie 1736 11917147
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 8 6 9 33
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 8 6 9 33
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 10 8   9 27
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 10 8 6 10 34
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA KWW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 10     10 20
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 631 6 380 6 366 59.88%
6 047 94.99%
Tak
Nr 2 7 599 5 310 5 310 69.88%
4 814 90.66%
Tak
Nr 3 6 288 4 523 4 518 71.85%
4 242 93.89%
Tak
Nr 4 11 609 7 007 6 901 59.45%
6 374 92.36%
Tak
Podsumowanie36 12723 22023 09563.93%21 47792.99%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 50123323,34%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33943315,80%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 43342720,18%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 64633430,09%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 22742010,59%
Podsumowanie21 477147100,00%
Rada Powiatu Przysuskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Matlakiewicz Tomasz39785 12.98%
1201 Tomasik Tadeusz55313 5.18%
1205 Krupa Włodzimierz48285 4.71%
1212 Modrzecki Leopold Jacenty50314 5.19%
1221 Jaszczura Szczepan Bogumił38476 7.87%
221 Wesołowski Marian Andrzej52414 8.60%
251 Marasek Dariusz45223 4.63%
2203 Nawrocki Kazimierz61301 6.25%
2211 Modrzecki Marek Szczepan56404 8.39%
322 Żułciński Piotr50691 16.29%
351 Sułecki Adam52606 14.29%
3211 Niemirski Marian Stanisław48972 22.91%
422 Górski Sylwester50298 4.68%
4201 Dyjas-Walczak Danuta51517 8.11%
4211 Wochniak Krzysztof48389 6.10%
4212 Zawadzki Krzysztof Jan53435 6.82%
4221 Wochniak Paweł Wiktor47339 5.32%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 501233423,34%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 339433215,80%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE GMIN 433427420,18%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO - LUDOWE 646334530,09%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ SAMORZĄDOWA 227420210,59%
Tak
Podsumowanie21 47714717100,00%

Brak plików