Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71117840 59451 25648610
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121418 96523 68518010
   gminy do 20 000 mieszkańców6907421 62927 57130600
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gzy4151564141Wójt3
gm. Obryte7101583547Wójt3
gm. Pokrzywnica5121542328Wójt2
gm. Pułtusk18421520182Burmistrz5
gm. Świercze5121583443Wójt2
gm. Winnica4131553741Wójt3
gm. Zatory5121564858Wójt4
Podsumowanie487811142238440 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Świercze Gmina Gzy36 922421
Nr 2Gmina Pokrzywnica Gmina Winnica37 079317
Nr 3Gmina Obryte Gmina Zatory37 628420
Nr 4Gmina Pułtusk818 965460
Podsumowanie 1740 59415118
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 5 5 16 32
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 6 6 15 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 3   3 13 19
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ KWW SAMORZĄD-POROZUMIENIEZIEMIPUŁTUSKIEJ 6 6 6 16 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 6 923 3 829 3 827 55.28%
3 395 88.71%
Tak
Nr 2 7 081 4 104 4 104 57.96%
3 705 90.28%
Tak
Nr 3 7 627 5 125 5 125 67.20%
4 542 88.62%
Tak
Nr 4 18 974 10 068 10 063 53.04%
9 215 91.57%
Tak
Podsumowanie40 60523 12623 11956.94%20 85790.22%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 32973215,81%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 99113347,52%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 973194,67%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ 66763432,01%
Podsumowanie20 857118100,00%
Rada Powiatu w Pułtusku - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Kołodziejski Zbigniew Zenon63514 15.14%
122 Wroniewski Edward Marek51447 13.17%
1202 Banach Halina Zofia64260 7.66%
221 Cienkowski Wiesław52831 22.43%
222 Pieńkos Krzysztof Janusz49530 14.30%
2201 Kwiatkowski Henryk53295 7.96%
321 Szczepanik Zbigniew Jan55594 13.08%
322 Czerski Czesław67658 14.49%
3206 Mroczkowski Jan51372 8.19%
411 Saracyn Witold61768 8.33%
414 Sobolewska - Biesiekierska Dorota39293 3.18%
421 Nalewajk Tadeusz541042 11.31%
422 Dolecki Andrzej59501 5.44%
426 Zalewski Jan35402 4.36%
4201 Kowalewski Zenon Marian54655 7.11%
4202 Estkowska Krystyna Maria49436 4.73%
4203 Łachmański Krzysztof49664 7.21%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 329732215,81%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 991133947,52%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 973194,67%
-
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE ZIEMI PUŁTUSKIEJ 667634632,01%
Tak
Podsumowanie20 85711817100,00%

Brak plików