Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem13201144117 057149 4741071030
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121416 70820 23312010
   gminy do 20 000 mieszkańców12180140100 349129 241951020
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gózd61315105459Wójt3
gm. Iłża17915104272Burmistrz2
gm. Jastrzębia7141575053Wójt4
gm. Jedlińsk91315104956Wójt2
gm. Jedlnia-Letnisko71015135382Wójt3
gm. Kowala71215115971Wójt5
m. Pionki12421830236Burmistrz7
gm. Pionki8131574347Wójt2
gm. Przytyk51315147483Wójt5
gm. Skaryszew91015104364Burmistrz2
gm. Wierzbica791593758Wójt4
gm. Wolanów61115174047Wójt2
gm. Zakrzew7131585660Wójt2
Podsumowanie107144201134630988 43
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Pionki, Gmina Pionki524 634658
Nr 2Iłża312 791633
Nr 3Skaryszew, Kowala, Wierzbica627 241659
Nr 4Gózd, Jedlnia Letnisko415 840645
Nr 5Jastrzębia, Jedlińsk415 612749
Nr 6Zakrzew, Przytyk, Wolanów520 939653
Podsumowanie 27117 05737297
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5 6
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 10 6 11 6 8 10 51
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 9 6 12 8 8 10 53
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 12 8 8 10 54
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 10 6 11 8 8 10 53
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT KWW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT 10 3 3 7 7 3 33
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE KWW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 9 6 10 8 7 10 50
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA KWW GOSPODARNA GMINA         3   3
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 24 635 11 881 11 874 48.20%
10 954 92.25%
Tak
Nr 2 12 791 6 508 6 506 50.86%
5 937 91.25%
Tak
Nr 3 27 239 15 448 15 434 56.66%
13 839 89.67%
Tak
Nr 4 15 840 9 074 9 035 57.04%
8 231 91.10%
Tak
Nr 5 15 622 8 348 8 344 53.41%
7 400 88.69%
Tak
Nr 6 20 940 12 947 12 826 61.25%
11 682 91.08%
Tak
Podsumowanie117 06764 20664 01954.69%58 04390.67%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 58805110,13%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 183445331,60%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 166115428,62%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 84205314,51%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT 3729336,42%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 4822508,31%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA 23730,41%
Podsumowanie58 043297100,00%
Rada Powiatu Radomskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Nowicki Tadeusz69922 8.42%
151 Dziubasik Zbigniew61559 5.10%
1510 Janeczek Marek51625 5.71%
1201 Rybak Henryk55658 6.01%
1211 Zawodnik Romuald51700 6.39%
221 Jarosz Marek50800 13.47%
226 Moskwa Andrzej51527 8.88%
251 Kozera Krzysztof54553 9.31%
321 Osiński Tadeusz Jerzy571905 13.77%
322 Majkusiak Teresa Maria641209 8.74%
323 Dulias Zdzisław Cezary49847 6.12%
3210 Mroczkowski Zdzisław Sylwester51866 6.26%
351 Trelka Waldemar411040 7.51%
357 Sienkiewicz Mirosław49682 4.93%
421 Siczek Adam571021 12.40%
451 Ćwil Włodzimierz47660 8.02%
452 Dziewit Paweł33688 8.36%
4201 Górak Krzysztof431001 12.16%
521 Krok Edward63500 6.76%
523 Dobosz Robert34826 11.16%
524 Wikło Marian Bogusław56487 6.58%
551 Bartula Ewa Elżbieta57570 7.70%
621 Ślifirczyk Mirosław49892 7.64%
651 Murawski Krzysztof511749 14.97%
653 Dzik Antoni56606 5.19%
6201 Markowska-Bzducha Ewa Iwona40548 4.69%
6222 Margas Leszek48973 8.33%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 588051110,13%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 18344531131,60%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16611541028,62%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 842053314,51%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNYCH WSPÓLNY POWIAT 37293316,42%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM OBYWATELSKIE 48225018,31%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNA GMINA 23730,41%
-
Podsumowanie58 04329727100,00%

Brak plików