Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem1319514264 18782 079681210
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców1319514264 18782 079681210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Domanice291542230Wójt2
gm. Korczew491531624Wójt1
gm. Kotuń8121574761Wójt4
gm. Mokobody3101532131Wójt2
gm. Mordy671573366Burmistrz5
gm. Paprotnia2131533339Wójt3
gm. Przesmyki581531320Wójt1
gm. Siedlce8131574955Wójt2
gm. Skórzec7111574562Wójt4
gm. Suchożebry4121573443Wójt3
gm. Wiśniew6131593842Wójt4
gm. Wodynie4121532327Wójt1
gm. Zbuczyn9131532630Wójt2
Podsumowanie6814219566400530 34
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1gmina Siedlce412 921540
Nr 2gminy: Skórzec, Wodynie39 533529
Nr 3gminy: Kotuń, Mokobody, Suchożebry514 594652
Nr 4gminy: Korczew, Mordy, Paprotnia, Przesmyki412 711536
Nr 5gminy: Domanice, Wiśniew, Zbuczyn514 428550
Podsumowanie 2164 18726207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD     5     5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8 6 9 6 10 39
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 8 6 10 8 10 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 6 10 8 10 42
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE NA RZECZ POWIATU" KWW "POROZUMIENIE NA RZECZ POWIATU" 8 5 9 6 10 38
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" KWW "NASZ POWIAT" 8 6 9 8 10 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 12 921 5 593 5 540 42.88%
5 216 94.15%
Tak
Nr 2 9 534 5 402 5 402 56.66%
4 915 90.98%
Tak
Nr 3 14 593 8 145 8 141 55.79%
7 221 88.70%
Tak
Nr 4 12 712 7 305 7 304 57.46%
6 685 91.53%
Tak
Nr 5 14 428 8 753 8 751 60.65%
8 007 91.50%
Tak
Podsumowanie64 18835 19835 13854.74%32 04491.19%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 34751,08%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 107523933,55%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 47184214,72%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 93544229,19%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE NA RZECZ POWIATU" 2451387,65%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 44224113,80%
Podsumowanie32 044207100,00%
Rada Powiatu w Siedlcach - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Plichta Marek61576 11.04%
141 Wielogórski Emil Paweł27197 3.78%
151 Marciniuk Tomasz27444 8.51%
1211 Brodowski Henryk Marian58340 6.52%
223 Okniński Michał24585 11.90%
224 Kukla Benon39716 14.57%
251 Klepacki Wojciech26662 13.47%
322 Stolarzewska-Sierakowska Małgorzata Grażyna54993 13.75%
324 Kuć Jan63602 8.34%
342 Drabarek Włodzimierz48253 3.50%
351 Kurkus Bartłomiej38567 7.85%
3211 Rychlik Józefa Marianna52255 3.53%
421 Dymowski Piotr521013 15.15%
423 Ślaz Mieczysław Stanisław63670 10.02%
451 Łęczycki Wojciech46430 6.43%
452 Gorzała Marek58463 6.93%
521 Jasiński Dariusz44492 6.14%
524 Wróbel Andrzej Bogdan50370 4.62%
541 Rybaczewska Barbara44429 5.36%
551 Prochenka Kazimierz59691 8.63%
552 Pomikło Grzegorz Józef47707 8.83%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 34751,08%
-
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1075239933,55%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 471842314,72%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 935442729,19%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE NA RZECZ POWIATU" 2451387,65%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ POWIAT" 442241213,80%
Tak
Podsumowanie32 04420721100,00%

Brak plików