Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71058442 95454 48135610
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71058442 95454 48135610
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gozdowo3111594151Wójt2
gm. Mochowo3151585555Wójt4
gm. Rościszewo2121563546Wójt2
gm. Sierpc6151594848Wójt3
m. Sierpc13415102879Burmistrz4
gm. Szczutowo4131596775Wójt4
gm. Zawidz41415114749Wójt3
Podsumowanie358410562321403 22
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1 Miasto Sierpc615 437777
Nr 2 gmina Sierpc, gmina Mochowo 410 308753
Nr 3gmina Szczutowo, gmina Rościszewo36 936739
Nr 4 gmina Gozdowo, gmina Zawidz410 273750
Podsumowanie 1742 95428219
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 11 8 6 8 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 7 6 7 32
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 8 5 8 27
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE KWW ZGODA w SAMORZĄDZIE 12 8 5 8 33
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIERPECKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2006 KWW SPS 2006 12 7 6 3 28
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" KWW "AKTYWNE CENTRUM" 12 8 6 8 34
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI KWW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI 12 7 5 8 32
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 437 7 986 7 968 51.62%
7 251 91.00%
Tak
Nr 2 10 309 6 717 6 709 65.08%
5 891 87.81%
Tak
Nr 3 6 936 4 670 4 669 67.32%
4 256 91.15%
Tak
Nr 4 10 276 6 512 6 511 63.36%
5 883 90.35%
Tak
Podsumowanie42 95825 88525 85760.19%23 28190.04%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 57283324,60%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 23893210,26%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 23882710,26%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE 41033317,62%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIERPECKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2006 1809287,77%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" 43583418,72%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI 25063210,76%
Podsumowanie23 281219100,00%
Rada Powiatu w Sierpcu - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
143 Jagodzińska Izabela Maria56154 2.12%
1202 Gąsiorowski Marek49263 3.63%
1205 Rychter Wojciech Adam53447 6.16%
1211 Ocicki Jarosław Andrzej46672 9.27%
1221 Lipiński Adam Stanisław51372 5.13%
1232 Turalski Mariusz34300 4.14%
221 Pakieła Paweł35459 7.79%
252 Jamiołkowski Szczepan48352 5.98%
2202 Olejniczak Sławomir Paweł50481 8.16%
2221 Korpoliński Krzysztof35508 8.62%
321 Gorzkoś Juliusz58616 14.47%
322 Pawłowski Stanisław Wojciech48223 5.24%
3231 Twardowski Andrzej Zbigniew39292 6.86%
421 Laskowski Jan56838 14.24%
422 Siwiec Krystyna Barbara50642 10.91%
4202 Czajkowski Sylwester36253 4.30%
4221 Rawa Zbigniew60379 6.44%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 572833524,60%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 238932110,26%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 238827110,26%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA W SAMORZĄDZIE 410333417,62%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIERPECKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2006 18092817,77%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "AKTYWNE CENTRUM" 435834318,72%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI I PRAWORZĄDNI 250632210,76%
Tak
Podsumowanie23 28121917100,00%

Brak plików