Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81267967 53983 75454710
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121430 64837 30622010
   gminy do 20 000 mieszkańców71057536 89146 44832700
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brochów3101532026Wójt1
gm. Iłów4121563643Wójt2
gm. Młodzieszyn491553148Wójt3
gm. Nowa Sucha4111573848Wójt3
gm. Rybno3121554352Wójt4
gm. Sochaczew8111553040Wójt3
m. Sochaczew22421933292Burmistrz7
gm. Teresin61015104153Wójt3
Podsumowanie547912650272602 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Rybno515 590546
Nr 2Gminy: Nowa Sucha, Sochaczew, Teresin721 301673
Nr 3Miasto Sochaczew930 6487114
Podsumowanie 2167 53918233
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD   9 16 25
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP     15 15
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 14 18 42
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE KWW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 10 14 18 42
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE 2010 KWW PRZYMIERZE 2010 9 9 12 30
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO KWW SOCHACZEWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 7 13 18 38
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ KWW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 10 14 17 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 590 7 698 7 695 49.36%
7 038 91.46%
Tak
Nr 2 21 301 10 875 10 870 51.03%
9 830 90.43%
Tak
Nr 3 30 653 14 054 14 038 45.80%
13 190 93.96%
Tak
Podsumowanie67 54432 62732 60348.27%30 05892.19%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2092256,96%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 2146157,14%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 54284218,06%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 45304215,07%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE 2010 2637308,77%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 38483812,80%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 93774131,20%
Podsumowanie30 058233100,00%
Rada Powiatu w Sochaczewie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
153 Dragan Wanda54298 4.23%
1201 Grabarek Andrzej56609 8.65%
1231 Ambroziak Ryszard Andrzej61323 4.59%
1232 Dobrzyński Bogdan Paweł52623 8.85%
1233 Przywoźny Tadeusz Gabryel57480 6.82%
251 Lewandowski Sylwester46420 4.27%
2510 Ziółkowski Szymon Piotr44197 2.00%
2221 Głuchowski Tadeusz52366 3.72%
2231 Koryś Tadeusz631183 12.03%
2232 Łopata Jan Aleksander58848 8.63%
2233 Pakuła Zbigniew47348 3.54%
2234 Jakubowski Bogdan Jacek56602 6.12%
312 Popiołek Jolanta63547 4.15%
341 Gaik Przemysław Łukasz33530 4.02%
351 Ulicka Anna Danuta36459 3.48%
352 Fastyn Beata Monika31381 2.89%
3203 Chocian Józef Marian63341 2.59%
3204 Osiecki Piotr Krzysztof49634 4.81%
3221 Żelichowski Jerzy Stefan56367 2.78%
3231 Ciura Janusz Stanisław57593 4.50%
3232 Pędziejewska Halina Krystyna53318 2.41%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 20922516,96%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21461517,14%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 542842518,06%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOCHACZEWSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 453042315,07%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE 2010 2637308,77%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO 384838212,80%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ 937741931,20%
Tak
Podsumowanie30 05823321100,00%

Brak plików