Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem913511946 90758 38955720
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców913511946 90758 38955720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bielany4141531819Wójt1
gm. Ceranów3111522230Wójt2
gm. Jabłonna Lacka7141553941Wójt3
gm. Kosów Lacki7121554252Burmistrz4
gm. Repki6141572628Wójt1
gm. Sabnie6111552837Wójt3
gm. Sokołów Podlaski7141565659Wójt5
m. Sokołów Podlaski91515107474Burmistrz5
gm. Sterdyń6141532931Wójt2
Podsumowanie5511913546334371 26
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Sokołów Podlaski515 336652
Nr 2gminy: Bielany, Sokołów Podlaski38 107634
Nr 3gminy: Ceranów, Kosów Lacki37 575632
Nr 4gminy: Jabłonna Lacka, Repki38 809631
Nr 5gminy: Sabnie, Sterdyń37 080630
Podsumowanie 1746 90730179
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 6 6 6 6 34
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 4 4 3 3 21
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 6 6 6 6 34
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z LUDŹMI- DLA LUDZI KWW Z LUDŹMI- DLA LUDZI 6 6 4 5 3 24
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RODZINA I PRAWO" KWW "RODZINA I PRAWO" 9 6 6 5 6 32
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 10 6 6 6 6 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 341 8 136 8 126 52.97%
7 709 94.87%
Tak
Nr 2 8 107 4 574 4 573 56.41%
4 267 93.31%
Tak
Nr 3 7 575 4 467 4 464 58.93%
4 155 93.08%
Tak
Nr 4 8 809 5 230 5 229 59.36%
4 901 93.73%
Tak
Nr 5 7 077 4 057 4 052 57.26%
3 789 93.51%
Tak
Podsumowanie46 90926 46426 44456.37%24 82193.86%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 61673424,85%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 29572111,91%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 45023418,14%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z LUDŹMI- DLA LUDZI 1067244,30%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RODZINA I PRAWO" 42053216,94%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 59233423,86%
Podsumowanie24 821179100,00%
Rada Powiatu Sokołowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Czarkowski Krzysztof Józef59339 4.40%
141 Minarczuk Andrzej48401 5.20%
151 Błoński Jerzy Franciszek52265 3.44%
1211 Puścion Jarosław51927 12.02%
1221 Czarnocki Antoni Jerzy61230 2.98%
226 Bieliński Tadeusz Józef63169 3.96%
251 Koć Marian49349 8.18%
2221 Więsak Krzysztof Józef51584 13.69%
322 Godlewski Jan56463 11.14%
341 Dmowski Witold Marian63315 7.58%
3222 Mróz Tadeusz52482 11.60%
422 Strzała Jerzy Robert53618 12.61%
451 Hardej Sławomir Janusz54454 9.26%
4211 Krasnodębski Grzegorz Kazimierz37349 7.12%
522 Pogorzelski Andrzej53461 12.17%
5211 Kobyliński Jacek Ludwik53406 10.72%
5221 Ratyński Marek58385 10.16%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 616734524,85%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 295721211,91%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 450234318,14%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Z LUDŹMI- DLA LUDZI 1067244,30%
-
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RODZINA I PRAWO" 420532316,94%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 592334423,86%
Tak
Podsumowanie24 82117917100,00%

Brak plików