Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5754532 73241 09630410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5754532 73241 09630410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chlewiska7915114981Wójt5
gm. Jastrząb391542744Wójt3
gm. Mirów391563857Wójt6
gm. Orońsko6111594659Wójt4
gm. Szydłowiec1171585098Burmistrz5
Podsumowanie30457538210339 23
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Szydłowiec815 7987102
Nr 2Chlewiska35 304635
Nr 3Jastrząb, Mirów, Orońsko611 630770
Podsumowanie 1732 73220207
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 11 5 5 21
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 16 6 12 34
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 16 6 7 29
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD KWW SOLIDARNY SAMORZĄD 15 6 12 33
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI I Z LUDŹMI KWW DLA LUDZI I Z LUDŹMI 12 6 10 28
22 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 16   12 28
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE   6 12 18
24 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" KW "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 16     16
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 15 798 9 467 9 458 59.87%
8 907 94.17%
Tak
Nr 2 5 304 3 667 3 668 69.16%
3 262 88.93%
Tak
Nr 3 11 633 7 952 7 950 68.34%
7 138 89.79%
Tak
Podsumowanie32 73521 08621 07664.38%19 30791.61%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 992215,14%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 31703416,42%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1713298,87%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD 36053318,67%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI I Z LUDŹMI 1492287,73%
22 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 43052822,30%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 21721811,25%
24 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 1858169,62%
Podsumowanie19 307207100,00%
Rada Powiatu Szydłowieckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wlazło Adam47209 2.35%
151 Siembiot Mirosława59355 3.99%
1202 Stanik Monika29371 4.17%
1221 Sokołowski Marek51456 5.12%
1223 Ludew Artur36314 3.53%
1227 Majewska Barbara44482 5.41%
1241 Adamczyk Krystyna62294 3.30%
12416 Ziółkowski Krzysztof Piotr55299 3.36%
225 Sadownik Marek48249 7.63%
2201 Sowiński Waldemar53362 11.10%
2236 Mamla Dariusz29265 8.12%
322 Woźniak Roman Bogusław49525 7.36%
3202 Figarski Marek56386 5.41%
3203 Gula Jan60495 6.93%
3221 Sierawski Cezary47441 6.18%
3222 Basiak Jarosław Zbigniew41258 3.61%
3232 Bracha Andrzej45433 6.07%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 992215,14%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 317034316,42%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17132918,87%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNY SAMORZĄD 360533418,67%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA LUDZI I Z LUDŹMI 1492287,73%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZE 430528522,30%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 217218211,25%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY "WSPÓLNOTA ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ" 18581629,62%
Tak
Podsumowanie19 30720717100,00%

Brak plików