Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71175881 57099 32356430
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242634 05541 70222020
   gminy do 20 000 mieszkańców5755247 51557 62134410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Błonie11321515162Burmistrz5
gm. Izabelin4515102245Wójt3
gm. Kampinos2111563243Wójt3
gm. Leszno5111584455Wójt3
gm. Łomianki1132139126Burmistrz3
gm. Ożarów Mazowiecki151315307076Burmistrz4
gm. Stare Babice81215103946Wójt3
Podsumowanie565811772231553 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy Kampinos i Leszno310 575318
Nr 2Gminy Stare Babice i Izabelin520 309327
Nr 3Gmina Łomianki517 633328
Nr 4Gmina Ożarów Mazowiecki416 631322
Nr 5Gmina Błonie416 422323
Podsumowanie 2181 57015118
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 6 7 10 7 8 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 10 8 7 7 38
20 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 6 10 10 8 8 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 578 5 868 5 864 55.44%
5 310 90.55%
Tak
Nr 2 20 327 10 604 10 563 51.97%
9 914 93.86%
Tak
Nr 3 17 636 10 132 10 049 56.98%
9 654 96.07%
Tak
Nr 4 16 632 7 970 7 965 47.89%
7 484 93.96%
Tak
Nr 5 16 424 8 864 8 856 53.92%
8 230 92.93%
Tak
Podsumowanie81 59743 43843 29753.06%40 59293.75%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 140373834,58%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 75083818,50%
20 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 190474246,92%
Podsumowanie40 592118100,00%
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Bartosik Adam48613 11.54%
1201 Wołczyński Andrzej64923 17.38%
1202 Górecka Dorota Julita591022 19.25%
241 Białas Wojciech Andrzej511332 13.44%
251 Ujazdowska Lidia46726 7.32%
2201 Żychliński Jan561370 13.82%
2204 Górka Ryszard49860 8.67%
2208 Pilaszek Beata Katarzyna45575 5.80%
341 Kolwas Marcin Jakub33858 8.89%
343 Wójcicka Magdalena62969 10.04%
351 Opara Jakub Marcin32852 8.83%
3201 Dąbrowski Tomasz Henryk461303 13.50%
3202 Wołyński Edward62832 8.62%
441 Różalski Maciej Janusz36460 6.15%
451 Tokarczyk Leszek491216 16.25%
4201 Kanclerz Paweł411655 22.11%
4203 Milej - Misztal Stanisława63652 8.71%
545 Kubicki Przemysław Kazimierz371079 13.11%
548 Reszka Romuald Zenon221260 15.31%
5201 Parafiniuk Marek Jan45984 11.96%
5203 Wójcik Jerzy60756 9.19%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1403738734,58%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 750838318,50%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN 19047421146,92%
Tak
Podsumowanie40 59211821100,00%

Brak plików