Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem91359955 07269 14052720
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców91359955 07269 14052720
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Grębków3151553939Wójt3
gm. Korytnica5151576363Wójt4
gm. Liw691573043Wójt2
gm. Łochów101215104755Burmistrz3
gm. Miedzna691563161Wójt4
gm. Sadowne5131554452Wójt3
gm. Stoczek681542337Wójt2
m. Węgrów6515114297Burmistrz3
gm. Wierzbno5131553135Wójt3
Podsumowanie529913560350482 27
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto Węgrów410 437539
Nr 2gminy: Grębków, Korytnica, Wierzbno411 563432
Nr 3gmina Łochów514 166438
Nr 4gminy: Sadowne, Stoczek39 227424
Nr 5gminy: Liw, Miedzna39 679424
Podsumowanie 1955 07221157
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 10 6 6 38
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 8 8 10 6 6 38
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT KWW WSPÓLNY POWIAT 8 8 10 6 6 38
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU KWW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 8 8 8 6 6 36
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNE SZANSE WĘGROWA KWW RÓWNE SZANSE WĘGROWA 7         7
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 10 445 5 002 4 974 47.62%
4 687 94.23%
Tak
Nr 2 11 564 6 285 6 284 54.34%
5 627 89.54%
Tak
Nr 3 14 170 6 795 6 794 47.95%
6 293 92.63%
Tak
Nr 4 9 229 4 790 4 789 51.89%
4 286 89.50%
Tak
Nr 5 9 679 4 986 4 980 51.45%
4 475 89.86%
Tak
Podsumowanie55 08727 85827 82150.5%25 36891.18%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 68063826,83%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 49113819,36%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 82983832,71%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 49323619,44%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNE SZANSE WĘGROWA 42171,66%
Podsumowanie25 368157100,00%
Rada Powiatu Węgrowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
151 Besztak Ewa Grażyna46313 6.68%
1208 Grenda Jarosław49277 5.91%
1211 Łozowski Leszek39189 4.03%
1221 Orłowski Zygmunt59455 9.71%
251 Brodacka-Bartoszuk Anna Grażyna66454 8.07%
2201 Kruszewski Andrzej55794 14.11%
2211 Sokulska Jadwiga53374 6.65%
2221 Doliński Bogdan Jan47553 9.83%
351 Mytkowska Anna Grażyna43418 6.64%
3201 Grotkowski Sylwester Rajmund42393 6.25%
3211 Fedorczyk Krzysztof491142 18.15%
3212 Wierzchołowska Halina Joanna77301 4.78%
3213 Nowotka Andrzej Adam45318 5.05%
451 Renik Marek45684 15.96%
4212 Danaj Tadeusz49465 10.85%
4214 Strąk Cecylia Ewa52489 11.41%
551 Onaszkiewicz Krzysztof Stanisław51314 7.02%
5211 Mierzejewski Janusz Mieczysław58341 7.62%
5221 Onaszkiewicz Leszek Henryk51293 6.55%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 680638526,83%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE OBYWATELI 491138319,36%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 829838832,71%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY MIASTA I POWIATU 493236319,44%
Tak
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RÓWNE SZANSE WĘGROWA 42171,66%
-
Podsumowanie25 36815719100,00%

Brak plików