Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6966157 43372 96759510
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121330 39738 54922010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755827 03634 41837500
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brańszczyk8131563641Wójt3
gm. Długosiodło8131562832Wójt1
gm. Rząśnik9101564259Wójt4
gm. Somianka6131553338Wójt2
gm. Wyszków22321618214Burmistrz5
gm. Zabrodzie691552942Wójt2
Podsumowanie59619634186426 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1miasto i gmina Wyszków1030 3976112
Nr 2 gminy Brańszczyk i Długosiodło412 825537
Nr 3 gminy: Rząśnik, Somianka, Zabrodzie514 211542
Podsumowanie 1957 43316191
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 19 8 10 37
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18     18
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 8 10 38
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA KWW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 19 8 9 36
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI KWW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI 16 5 3 24
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNO-POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW G-P WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 20 8 10 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 30 412 14 803 14 799 48.66%
13 908 93.98%
Tak
Nr 2 12 826 6 870 6 866 53.53%
6 054 88.17%
Tak
Nr 3 14 216 8 951 8 950 62.96%
7 979 89.15%
Tak
Podsumowanie57 45430 62430 61553.29%27 94191.27%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 93543733,48%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 30061810,76%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 50743818,16%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 34223612,25%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI 1541245,52%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNO-POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 55443819,84%
Podsumowanie27 941191100,00%
Rada Powiatu w Wyszkowie - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Bocian Zdzisław Damian54545 3.92%
122 Wężyk Ryszard Zbigniew53277 1.99%
141 Mróz Adam391471 10.58%
143 Jastrzębska Teresa58183 1.32%
151 Sobczak Waldemar57749 5.39%
1201 Garbarczyk Justyna49601 4.32%
1211 Trzaska Teresa54520 3.74%
1221 Nowosielski Grzegorz37721 5.18%
1222 Mikołajczyk Urszula Zofia57321 2.31%
1224 Frąckiewicz Bogusław45485 3.49%
221 Pągowski Bogdan Mirosław56554 9.15%
223 Pędzich Krystian31647 10.69%
228 Pędzich Sławomir Marek47544 8.99%
252 Dyl Marzena37461 7.61%
321 Kołodziejski Paweł451176 14.74%
323 Michalik Tadeusz57558 6.99%
325 Kuchta Tadeusz Mirosław45676 8.47%
351 Wultański Janusz Kazimierz49324 4.06%
3224 Getka Jan56471 5.90%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 935437833,48%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 300618210,76%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 507438318,16%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA 342236112,25%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNI-NIEZALEŻNI 15412415,52%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINNO-POWIATOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 554438419,84%
Tak
Podsumowanie27 94119119100,00%

Brak plików