Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5755830 11437 98238410
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5755830 11437 98238410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Kazanów6131585460Wójt3
gm. Policzna5101552735Wójt2
gm. Przyłęk8151574141Wójt3
gm. Tczów5111552633Wójt2
gm. Zwoleń1491595490Burmistrz6
Podsumowanie38587534202259 16
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Kazanów, Tczów47 570754
Nr 2Policzna, Przyłęk510 032877
Nr 3Zwoleń612 512893
Podsumowanie 1530 11423224
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 7 10 12 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 10 11 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 10 12 30
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM BUDUJEMY KWW RAZEM BUDUJEMY 8 9 12 29
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSŁANKI V KADENCJI MARZENY PADUCH KWW POSŁANKI V KADENCJI MARZENY PADUCH 8 10 12 30
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RODZINA POLSKA KWW RODZINA POLSKA 8 9 12 29
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI KWW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 8 10 12 30
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ KWW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ   9 10 19
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 7 569 4 955 4 914 64.92%
4 501 91.60%
Tak
Nr 2 10 033 5 396 5 393 53.75%
4 924 91.30%
Tak
Nr 3 12 514 6 993 6 990 55.86%
6 458 92.39%
Tak
Podsumowanie30 11617 34417 29757.43%15 88391.83%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 45042928,36%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 21802813,73%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 21123013,30%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM BUDUJEMY 21952913,82%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSŁANKI V KADENCJI MARZENY PADUCH 1128307,10%
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RODZINA POLSKA 763294,80%
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 21073013,27%
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 894195,63%
Podsumowanie15 883224100,00%
Rada Powiatu Zwoleńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
121 Wolszczak Andrzej54390 8.66%
122 Bernaciak Stefan53800 17.77%
125 Madej Jan53346 7.69%
1231 Karolik Marian Adam60236 5.24%
221 Bartosiewicz Stanisław48488 9.91%
243 Fijoł Ewa Bożena53302 6.13%
255 Lachtara Justyna25103 2.09%
2201 Adamiec Maria55397 8.06%
2231 Madejski Mirosław43231 4.69%
321 Jaworska Bogusława Janina55727 11.26%
322 Urbański Waldemar57255 3.95%
341 Rybak Edward Mirosław53146 2.26%
351 Mazurkiewicz Jan54295 4.57%
3202 Sulima Arkadiusz43368 5.70%
3241 Pęksyk Jan Henryk56299 4.63%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 450429628,36%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 218028213,73%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 211230213,30%
Tak
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM BUDUJEMY 219529213,82%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSŁANKI V KADENCJI MARZENY PADUCH 1128307,10%
Tak
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE RODZINA POLSKA 763294,80%
-
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA POWIAT ZWOLEŃSKI 210730213,27%
Tak
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKCJA SAMORZĄDOWA ZWOLEŃ 8941915,63%
Tak
Podsumowanie15 88322415100,00%

Brak plików