Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6906332 83741 59229420
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców6906332 83741 59229420
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Bieżuń31115133347Burmistrz2
gm. Kuczbork-Osada4101532131Wójt2
gm. Lubowidz5111553647Wójt4
gm. Lutocin4121553337Wójt3
gm. Siemiątkowo3121562935Wójt2
gm. Żuromin10715113577Burmistrz4
Podsumowanie29639043187274 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Bieżuń Gmina Siemiątkowo Gmina Lutocin611 037435
Nr 2Gmina Kuczbork-Osada Gmina Lubowidz59 888434
Nr 3Gmina Żuromin611 912440
Podsumowanie 1732 83712109
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 10 12 34
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 10 10 12 32
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 7 10 11 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 4 5 15
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 037 6 338 6 337 57.42%
5 622 88.72%
Tak
Nr 2 9 888 5 264 5 262 53.22%
4 685 89.03%
Tak
Nr 3 11 912 6 529 6 528 54.80%
6 052 92.71%
Tak
Podsumowanie32 83718 13118 12755.2%16 35990.25%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 44993427,50%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 75803246,34%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 22462813,73%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20341512,43%
Podsumowanie16 359109100,00%
Rada Powiatu Żuromińskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Włocki Zbigniew54264 4.70%
114 Różański Mirosław49394 7.01%
122 Sajewski Dariusz Adam54401 7.13%
124 Jabłoński Bernard58498 8.86%
128 Dobiesz Ryszard52678 12.06%
151 Cecelski Waldemar Jacek44268 4.77%
211 Jarzynka Mariusz35283 6.04%
221 Rzymowski Jerzy46472 10.07%
226 Drążewski Stanisław53368 7.85%
227 Mac Henryk57250 5.34%
242 Kosek Lech64342 7.30%
311 Budzich Marek33546 9.02%
312 Goliat Aneta37721 11.91%
322 Welenc Janusz50456 7.53%
323 Rejmus Ireneusz48572 9.45%
326 Olszlegier Mieczysław51361 5.96%
341 Bodenszac Michał31422 6.97%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 449934527,50%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 758032946,34%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 224628213,73%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 203415112,43%
Tak
Podsumowanie16 35910917100,00%

Brak plików