Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem101628060 55778 20762820
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242735 04344 71533020
   gminy do 20 000 mieszkańców81207325 51433 49229800
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Borzytuchom381531934Wójt2
gm. Bytów16421519196Burmistrz5
gm. Czarna Dąbrówka5131586777Wójt6
gm. Kołczygłowy4101572943Wójt3
gm. Lipnica591562541Wójt2
gm. Miastko17321618225Burmistrz3
gm. Parchowo471552852Wójt4
gm. Studzienice391553357Wójt4
gm. Trzebielino2915112130Wójt2
gm. Tuchomie381561421Wójt1
Podsumowanie628016262273776 32
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gmina Bytów619 128560
Nr 2Gmina Miastko515 915550
Nr 3Gminy: Tuchomie, Lipnica, Parchowo, Studzienice412 558539
Nr 4Gminy: Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Kołczygłowy, Trzebielino412 956540
Podsumowanie 1960 55720189
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 10 8 8 38
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 10 8 8 38
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE KWW POROZUMIENIE LOKALNE 12 10 8 8 38
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ KWW SAMORZĄDNOŚĆ 12 10 7 8 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA KWW NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA 12 10 8 8 38
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 19 131 9 067 9 065 47.38%
8 479 93.54%
Tak
Nr 2 15 920 7 622 7 620 47.86%
7 100 93.18%
Tak
Nr 3 12 553 7 628 7 628 60.77%
6 791 89.03%
Tak
Nr 4 12 956 7 562 7 559 58.34%
6 695 88.57%
Tak
Podsumowanie60 56031 87931 87252.63%29 06591.19%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 115163839,62%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 33453811,51%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 48093816,55%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ 33463711,51%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA 60493820,81%
Podsumowanie29 065189100,00%
Rada Powiatu Bytowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Żmuda-Trzebiatowski Jacek381459 17.21%
142 Hrycyna Andrzej50431 5.08%
143 Bigda-Świątek Beata Maria52386 4.55%
1412 Gospodarek Marian34430 5.07%
151 Świontek-Brzeziński Michał Tadeusz61261 3.08%
1171 Jobczyk Jerzy Jan53478 5.64%
241 Kwaśniewski Marek57509 7.17%
243 Lubieński Jerzy64474 6.68%
2410 Zabrocki Dariusz Robert42766 10.79%
251 Łuczyk Mariusz Wojciech48489 6.89%
2151 Batko Zbigniew Zdzisław61750 10.56%
344 Łącki Tomasz29528 7.77%
3151 Trzecinski Witold Hilary44500 7.36%
3171 Musiał Sławomira Lucjanna53885 13.03%
3172 Narloch Jan59644 9.48%
441 Zaborowski Piotr Paweł47691 10.32%
444 Ścigała Jarosław41439 6.56%
4162 Jarzębiński Robert32449 6.71%
4175 Wolski Tadeusz46531 7.93%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11516381039,62%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 334538211,51%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE LOKALNE 480938216,55%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ 334637111,51%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA 604938420,81%
Tak
Podsumowanie29 06518919100,00%

Brak plików