Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5873773 18894 20659230
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242748 24160 97037020
   gminy do 20 000 mieszkańców3453024 94733 23622210
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Brusy10111583041Burmistrz2
gm. Chojnice111215113944Wójt3
m. Chojnice23321515169Burmistrz3
gm. Czersk14421723179Burmistrz5
gm. Konarzyny171541634Wójt2
Podsumowanie59378735123467 15
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Tereny gminy miejskiej Miasto Chojnice931 924685
Nr 2Tereny gmin Konarzyny i gminy wiejskiej Chojnice414 625641
Nr 3Misto i gmina Brusy310 322529
Nr 4Teren miasta i gminy Czersk516 317537
Podsumowanie 2173 18822192
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 12 4   6 22
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 12 7 5 5 29
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 18 8 6 8 40
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 10 7 6 8 31
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PROJEKT SAMORZĄDNOŚĆ" KWW "PROJEKT SAMORZĄDNOŚĆ" 15 8 6   29
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" KWW RAZEM DLA POWIATU 18 7 6 10 41
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 31 926 15 097 15 090 47.27%
14 114 93.53%
Tak
Nr 2 14 625 7 203 7 195 49.20%
6 513 90.52%
Tak
Nr 3 10 322 6 109 6 105 59.15%
5 605 91.81%
Tak
Nr 4 16 317 8 076 8 068 49.45%
7 590 94.08%
Tak
Podsumowanie73 19036 48536 45849.81%33 82292.77%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1987225,87%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1691295,00%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 84624025,02%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53123115,71%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PROJEKT SAMORZĄDNOŚĆ" 2901298,58%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" 134694139,82%
Podsumowanie33 822192100,00%
Rada Powiatu Chojnickiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Zieliński Jan Franciszek58669 4.74%
142 Szczepański Marek37742 5.26%
143 Redzimski Leszek Andrzej48642 4.55%
151 Mrówczyński Aleksander Mikołaj561077 7.63%
1151 Hapka Edmund Bernard60595 4.22%
1161 Skaja Stanisław Feliks53975 6.91%
1164 Paluch Mariusz Zbigniew38537 3.80%
11610 Karpus Katarzyna Henryka43417 2.95%
11611 Stasińska Aleksandra Beata43341 2.42%
242 Stępień Bożena Grażyna54342 5.25%
251 Rolbiecki Wojciech33220 3.38%
2162 Pruski Mieczysław Józef62570 8.75%
2166 Kijek Krystyna63475 7.29%
341 Skórczewski Robert33956 17.06%
351 Bieliński Zenon53782 13.95%
3161 Gadzała Jan Marceli53850 15.17%
442 Sabiniarz Andrzej40514 6.77%
452 Sawicki Adam45472 6.22%
4161 Biesek Przemysław Bogusław45946 12.46%
4162 Nawrot Maciej Aleksander391293 17.04%
4165 Schumacher Jarosław Franciszek51467 6.15%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1987225,87%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1691295,00%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 846240625,02%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 531231415,71%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PROJEKT SAMORZĄDNOŚĆ" 29012918,58%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA POWIATU" 13469411039,82%
Tak
Podsumowanie33 82219221100,00%

Brak plików