Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71055345 37757 76946430
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców71055345 37757 76946430
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Czarne1071583866Burmistrz4
gm. Człuchów7131593336Wójt2
m. Człuchów8515122952Burmistrz2
gm. Debrzno7715103669Burmistrz3
gm. Koczała36152924Wójt1
gm. Przechlewo681563155Wójt4
gm. Rzeczenica571541632Wójt2
Podsumowanie465310551192334 18
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1W granicach administracyjnych miasta Człuchów411 894532
Nr 2W granicach administracyjnych gminy Czarne37 360317
Nr 3W granicach administracyjnych gminy Człuchów37 956318
Nr 4W granicach administracyjnych gminy Debrzno37 339212
Nr 5W granicach administracyjnych gminy Koczała, Przechlewo, Rzeczenica410 828319
Podsumowanie 1745 3771698
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 6 6 6 7 33
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 5     4 13
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8         8
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE KWW SPOŁECZNE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 4   6     10
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO" KWW POROZUMIENIE POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO 8 6 6 6 8 34
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 11 894 5 595 5 595 47.04%
5 224 93.37%
Tak
Nr 2 7 360 4 141 4 141 56.26%
3 866 93.36%
Tak
Nr 3 7 956 3 522 3 518 44.22%
3 167 90.02%
Tak
Nr 4 7 341 3 682 3 680 50.13%
3 395 92.26%
Tak
Nr 5 10 834 6 100 6 100 56.30%
5 490 90.00%
Tak
Podsumowanie45 38523 04023 03450.75%21 14291.79%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 50463323,87%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 24901311,78%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 76983,64%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 21991010,40%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO" 106383450,32%
Podsumowanie21 14298100,00%
Rada Powiatu Człuchowskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Pastucha Marian56330 6.32%
141 Lisek Jolanta48567 10.85%
1161 Gappa Aleksander Paweł59867 16.60%
1162 Bondarenko Adam35501 9.59%
241 Witkowski Ireneusz Leszek45369 9.54%
2161 Mróz Krzysztof44607 15.70%
2164 Samarin Andrzej45416 10.76%
3151 Kubalewski Arkadiusz Piotr39719 22.70%
3152 Wójcik Ryszard53425 13.42%
3161 Połom Bogumił Bronisław58580 18.31%
411 Bojarski Bogdan Leszek63397 11.69%
4162 Klimek Waldemar Bogdan57524 15.43%
4163 Hołubowska Zdzisława57511 15.05%
511 Wołujewicz Wacław70966 17.60%
5161 Lisowski Tadeusz56817 14.88%
5162 Bystron Janusz Jerzy41824 15.01%
5163 Muchowski Piotr Bogusław43649 11.82%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 504633323,87%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 249013211,78%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 76983,64%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNE PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 219910210,40%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "POROZUMIENIE DLA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO" 10638341050,32%
Tak
Podsumowanie21 1429817100,00%

Brak plików