Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81266972 90591 40949710
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121420 75825 56614010
   gminy do 20 000 mieszkańców71056552 14765 84335700
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cedry Wielkie3915132532Wójt1
gm. Kolbudy581582335Wójt2
m. Pruszcz Gdański14421416118Burmistrz2
gm. Pruszcz Gdański111115144358Wójt3
gm. Przywidz3111593644Wójt3
gm. Pszczółki581561421Wójt1
gm. Suchy Dąb361584199Wójt7
gm. Trąbki Wielkie51215104553Wójt2
Podsumowanie496912672243460 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Pruszcz Gdański620 758438
Nr 2Gminy: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb414 501424
Nr 3Gmina Kolbudy310 496419
Nr 4Gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie411 817425
Nr 5Gmina Pruszcz Gdański415 333529
Podsumowanie 2172 90521135
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4 5
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8   3     11
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 8 6 8 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 5 6 7 5 29
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010 KWW WSPÓLNY POWIAT 2010 12 8 4 7 7 38
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS KWW NASZ GŁOS   3   3 5 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE POMORZE KWW NASZE POMORZE         4 4
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 20 757 9 366 9 363 45.11%
8 960 95.70%
Tak
Nr 2 14 497 5 906 5 905 40.73%
5 291 89.60%
Tak
Nr 3 10 485 5 150 5 150 49.12%
4 898 95.11%
Tak
Nr 4 11 817 5 770 5 768 48.81%
5 267 91.31%
Tak
Nr 5 15 333 6 947 6 945 45.29%
6 488 93.42%
Tak
Podsumowanie72 88933 13933 13145.45%30 90493.28%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1364114,41%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 156614250,68%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 50462916,33%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010 75873824,55%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS 1026113,32%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE POMORZE 22040,71%
Podsumowanie30 904135100,00%
Rada Powiatu Gdańskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Nowak Zbigniew54610 6.81%
142 Kloka Kazimierz Józef53591 6.60%
144 Trembacz Michał Jan301176 13.13%
1412 Karnath Jarosław441178 13.15%
151 Sikora Danuta Teresa49585 6.53%
1151 Rzaniecki Zygmunt Marek46485 5.41%
242 Zięba Andrzej Mariusz43328 6.20%
244 Pawlak Bernard Piotr48321 6.07%
2151 Dombrowski Bogdan541202 22.72%
2158 Grabowska Ewa Maria49526 9.94%
341 Cichon Marian491208 24.66%
342 Burzymska Anna Wacława67882 18.01%
343 Nowak Ryszard Jan52251 5.12%
441 Etmański Wojciech Mieczysław44605 11.49%
442 Bąk Dorota Irena48871 16.54%
453 Sroka Mateusz31372 7.06%
4151 Mielewczyk Bożena Grażyna53372 7.06%
541 Bieniasz-Krzywiec Cezary Czesław49981 15.12%
542 Biedrzycka Barbara Małgorzata58729 11.24%
543 Nawrot Leszek46570 8.79%
5151 Pastuszek Andrzej Wacław58874 13.47%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1364114,41%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15661421450,68%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 504629216,33%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT 2010 758738524,55%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ GŁOS 1026113,32%
-
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE POMORZE 22040,71%
-
Podsumowanie30 90413521100,00%

Brak plików