Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem81325985 857114 47668620
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców242745 14358 55934020
   gminy do 20 000 mieszkańców6905240 71455 91734600
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Chmielno481541630Wójt2
gm. Kartuzy19421519138Burmistrz3
gm. Przodkowo5111581923Wójt1
gm. Sierakowice10111563946Wójt3
gm. Somonino591552741Wójt2
gm. Stężyca6815102235Wójt1
gm. Sulęczyno451542060Wójt2
gm. Żukowo15321617175Burmistrz5
Podsumowanie685913248179548 19
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Gminy: Chmielno, Sierakowice, Sulęczyno621 507745
Nr 2Gmina Kartuzy624 097759
Nr 3Gminy: Przodkowo, Żukowo726 525653
Nr 4Gminy: Somonino, Stężyca413 728639
Podsumowanie 2385 85726196
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 6 8 8 5 27
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 4 8 10 6 28
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 5 7   17
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHECZ KWW CHECZ 4 8 6 8 26
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB 10 8 11 8 37
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA ROZWOJU REGIONU KARTUSKIEGO KWW IRKA 8 12   4 24
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE KASZUBY - NASZÉ SPRAWË KWW KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDNE KASZUBY 8 10 11 8 37
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 21 515 12 558 12 547 58.32%
11 333 90.32%
Tak
Nr 2 24 098 13 428 13 427 55.72%
12 518 93.23%
Tak
Nr 3 26 528 14 301 14 284 53.84%
13 425 93.99%
Tak
Nr 4 13 727 7 303 7 292 53.12%
6 583 90.28%
Tak
Podsumowanie85 86847 59047 55055.38%43 85992.24%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1205272,75%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 83582819,06%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4204179,59%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHECZ 2928266,68%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB 98743722,51%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA ROZWOJU REGIONU KARTUSKIEGO 3832248,74%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE KASZUBY - NASZÉ SPRAWË 134583730,68%
Podsumowanie43 859196100,00%
Rada Powiatu Kartuskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Andryskowski Krzysztof Marian51692 6.11%
151 Łęcki Mirosław Andrzej46747 6.59%
1161 Leszczyński Piotr Marek49710 6.26%
1181 Kwiecień Janina641313 11.59%
1182 Kostrzewski Remigiusz Andrzej43814 7.18%
1183 Piask Stanisław Ignacy58566 4.99%
242 Pryczkowski Andrzej601144 9.14%
253 Borzestowski Andrzej61816 6.52%
2161 Sokół Zdzisław57738 5.90%
2162 Szutenberg Mirosław Jan43572 4.57%
2172 Wolska Henryka Barbara53404 3.23%
2182 Ropel Jerzy Józef49655 5.23%
341 Trepczyk Marek Alfons481260 9.39%
342 Żeromski Mirosław Andrzej41723 5.39%
3161 Łapa Bogdan Jan531633 12.16%
3162 Wroński Jan Andrzej59738 5.50%
3181 Woźniak Mieczysław Józef621025 7.64%
3183 Fikus Piotr Mirosław47708 5.27%
3184 Pryczkowski Eugeniusz41877 6.53%
442 Formela Iwona34369 5.61%
4161 Klasa Andrzej44460 6.99%
4181 Bystron Janusz Andrzej43712 10.82%
4183 Bronk Wincenty Henryk48541 8.22%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1205272,75%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 835828519,06%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 42041729,59%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHECZ 2928266,68%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA KASZUB 987437622,51%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA ROZWOJU REGIONU KARTUSKIEGO 38322418,74%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNE KASZUBY - NASZÉ SPRAWË 1345837930,68%
Tak
Podsumowanie43 85919623100,00%

Brak plików