Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem6965763 92881 84853420
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121429 94837 39722010
   gminy do 20 000 mieszkańców5755333 98044 45131410
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Gardeja6131575462Wójt5
gm. Kwidzyn7111543342Wójt2
m. Kwidzyn22421416166Burmistrz3
gm. Prabuty10915134258Burmistrz2
gm. Ryjewo5915112841Wójt2
gm. Sadlinki3111573042Wójt3
Podsumowanie53579646203411 17
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto Kwidzyn1029 948466
Nr 2Gmina Prabuty310 427422
Nr 3Gminy Gardeja i Sadlinki410 855324
Nr 4Gminy Kwidzyn i Ryjewo412 698428
Podsumowanie 2163 92815140
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3 4
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 20 6 8 8 42
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 6 4   4 14
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 6 8 8 42
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 6 8 8 42
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 29 961 12 291 12 280 40.99%
11 668 95.02%
Tak
Nr 2 10 439 4 581 4 579 43.86%
4 189 91.48%
Tak
Nr 3 10 857 5 060 5 059 46.60%
4 561 90.16%
Tak
Nr 4 12 698 4 900 4 898 38.57%
4 486 91.59%
Tak
Podsumowanie63 95526 83226 81641.93%24 90492.87%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 73264229,42%
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 717142,88%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 112104245,01%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 56514222,69%
Podsumowanie24 904140100,00%
Rada Powiatu Kwidzyńskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
111 Śnieg Jerzy Paweł621658 14.21%
112 Barganowski Antoni Andrzej57537 4.60%
113 Szulc Jolanta54163 1.40%
141 Godzik Jerzy Stanisław551632 13.99%
142 Fortuna Andrzej Aleksy57826 7.08%
144 Biesiekierski Zdzisław46336 2.88%
145 Hajdukiewicz Andrzej Kazimierz50371 3.18%
146 Opacka Katarzyna Agnieszka31333 2.85%
151 Górski Mirosław Andrzej55630 5.40%
1520 Koban Zbigniew Marek45289 2.48%
211 Dawidowski Włodzimierz Bronisław58480 11.46%
241 Szulc Marek Bogdan57565 13.49%
256 Słowiński Andrzej45351 8.38%
311 Kończalski Kazimierz56565 12.39%
341 Grabowski Jerzy51410 8.99%
344 Rybus Bożena Elżbieta52280 6.14%
353 Rupieta Andrzej41333 7.30%
413 Łapacz Krystyna Marianna63228 5.08%
441 Michalski Krzysztof33342 7.62%
442 Zwolak Andrzej Jerzy50583 13.00%
451 Wojtaś Grzegorz Bernard47368 8.20%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 732642629,42%
Tak
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 717142,88%
-
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 11210421045,01%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 565142522,69%
Tak
Podsumowanie24 90414021100,00%

Brak plików