Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5813751 08665 05043320
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121427 98835 16022010
   gminy do 20 000 mieszkańców4603323 09829 89021310
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
gm. Cewice4915124065Wójt4
m. Lębork22421624221Burmistrz4
m. Łeba231571964Burmistrz2
gm. Nowa Wieś Lęborska121015124253Wójt3
gm. Wicko31115144152Wójt1
Podsumowanie43378151166455 14
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Lębork1027 988696
Nr 2Łeba, Wicko37 802631
Nr 3Cewice, Nowa Wieś Lęborska615 296656
Podsumowanie 1951 08618183
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ KOMITET WYBORCZY SLD 8 6 6 20
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 20 5 12 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 6 12 38
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA KWW ZIEMIA LĘBORSKA 20 6 11 37
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 13 5 9 27
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LĘBORK KWW OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LĘBORK 15 3 6 24
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 27 989 13 718 13 706 48.97%
12 806 93.43%
Tak
Nr 2 7 805 4 643 4 642 59.47%
4 218 90.87%
Tak
Nr 3 15 300 8 112 8 110 53.01%
7 339 90.49%
Tak
Podsumowanie51 09426 47326 45851.78%24 36392.08%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2016208,27%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 73733730,26%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 25773810,58%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA 46343719,02%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 49062720,14%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LĘBORK 28572411,73%
Podsumowanie24 363183100,00%
Rada Powiatu Lęborskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Tyburski Wiktor Jan53500 3.90%
142 Barański Maciej43812 6.34%
143 Sapińska Irena Maria59412 3.22%
1420 Namyślak Hubert Konrad24439 3.43%
151 Głombiewski Edmund Konstanty54553 4.32%
1151 Wenta Ryszard Tadeusz54748 5.84%
1152 Pujsza-Pomorska Agnieszka Teresa32363 2.83%
1162 Walkusz Waldemar Stefan47420 3.28%
1171 Ossowska-Szara Teresa541493 11.66%
1172 Lewandowski Zbigniew Jan61169 1.32%
241 Rabka Tadeusz52505 11.97%
2151 Tutak Tomasz Piotr37408 9.67%
2161 Woronowicz Jacek50502 11.90%
342 Więckowski Dariusz50249 3.39%
345 Szajowska Jolanta Ewa51328 4.47%
351 Lis Mirosław Wacław55232 3.16%
3151 Chojnacki Zdzisław Henryk54324 4.41%
3161 Pruszak Krzysztof Ludwik53470 6.40%
3162 Wittke Ryszard Jan57358 4.88%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
1 KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 2016208,27%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 737337730,26%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 257738210,58%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA LĘBORSKA 463437419,02%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNE 490627420,14%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TERESY OSSOWSKIEJ-SZAREJ LEPSZY LĘBORK 285724211,73%
Tak
Podsumowanie24 36318319100,00%

Brak plików