Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem5754028 91936 43426320
w tym:         
   gminy do 20 000 mieszkańców5754028 91936 43426320
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Krynica Morska131551255Burmistrz3
gm. Nowy Dwór Gdański1313151398107Burmistrz7
gm. Ostaszewo271562857Wójt4
gm. Stegna81215107798Wójt8
gm. Sztutowo251551538Wójt2
Podsumowanie26407539230355 24
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański814 3779119
Nr 2Gminy: Ostaszewo, Sztutowo, Stegna, Miasto Krynica Morska714 542890
Podsumowanie 1528 91917209
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 15 14 29
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 4 3 7
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻUŁAWY MIERZEJA XXI WIEKU KWW ŻUŁAWY MIERZEJA XXI WIEKU 14 13 27
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDUKACJA - ROZWÓJ KWW EDUKACJA - ROZWÓJ 16 13 29
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 16 14 30
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM WYBORCZE "RAZEM LEPIEJ" KWW RAZEM LEPIEJ 16 9 25
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY HOJARSKIEJ KWW DANUTY HOJARSKIEJ 16 13 29
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZARZĄDOWA AKCJA DLA ŻUŁAW I MIERZEI KWW PA DLA ŻUŁAW I MIERZEI 16 11 27
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION W XXI WIEKU KWW NASZ REGION W XXI WIEKU 6   6
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 14 366 7 280 7 277 50.65%
6 778 93.14%
Tak
Nr 2 14 539 7 556 7 556 51.97%
6 770 89.60%
Tak
Podsumowanie28 90514 83614 83351.32%13 54891.34%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 31562923,29%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 63074,65%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻUŁAWY MIERZEJA XXI WIEKU 16252711,99%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDUKACJA - ROZWÓJ 910296,72%
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 25753019,01%
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM WYBORCZE "RAZEM LEPIEJ" 28932521,35%
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY HOJARSKIEJ 454293,35%
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZARZĄDOWA AKCJA DLA ŻUŁAW I MIERZEI 1141278,42%
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION W XXI WIEKU 16461,21%
Podsumowanie13 548209100,00%
Rada Powiatu Nowodworskiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Piórkowski Zbigniew Jan52316 4.66%
142 Michalski Jacek Wojciech49413 6.09%
1415 Jaremba Eugeniusz Jan55183 2.70%
1171 Bobrowicz Stanisław65163 2.40%
1175 Głowacki Marcin34215 3.17%
1181 Juszczyk Stanisław Kazimierz54335 4.94%
1182 Sarnowski Józef Leon60276 4.07%
1201 Sobociński Andrzej43355 5.24%
241 Tyburska Iwona Joanna41312 4.61%
243 Ogrodowska Barbara Małgorzata34276 4.08%
2151 Dąbska Ewa55369 5.45%
2174 Rybicki Józef51199 2.94%
2178 Charliński Janusz Marian56327 4.83%
2188 Lew Grzegorz Wincenty55239 3.53%
2189 Ptak Zbigniew61366 5.41%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 315629523,29%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 63074,65%
-
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŻUŁAWY MIERZEJA XXI WIEKU 162527111,99%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDUKACJA - ROZWÓJ 910296,72%
Tak
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 257530419,01%
Tak
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM WYBORCZE "RAZEM LEPIEJ" 289325421,35%
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DANUTY HOJARSKIEJ 454293,35%
-
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POZARZĄDOWA AKCJA DLA ŻUŁAW I MIERZEI 11412718,42%
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ REGION W XXI WIEKU 16461,21%
-
Podsumowanie13 54820915100,00%

Brak plików