Zbiorcze informacje o wyborach - powiat
WyszczególnienieLiczbaLiczba
radradnychokręgów wyborczychwyborcówmieszkańcówobwodówwójtówburmistrzówprezydentów
gminy ogółem71117560 17877 22048340
w tym:         
   gminy powyżej 20 000 mieszkańców121417 36523 07114100
   gminy do 20 000 mieszkańców6907142 81354 14934240
Zbiorcze informacje o wyborach do rad gmin
Gmina LiczbaWybory organów wykonawczych
obwodówokręgówmandatówkomitetówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich listurządliczba kandydatów
m. Hel3151534545Burmistrz3
m. Jastarnia3151594646Burmistrz3
gm. Kosakowo591584670Wójt4
gm. Krokowa61315114144Wójt2
m. Puck6151567171Burmistrz5
gm. Puck1442131183Wójt2
m. Władysławowo1141591841Burmistrz2
Podsumowanie487511149278400 21
Zbiorcze informacje o okręgach
Okręg Granice Liczba
mandatówwyborcówzarejestrowanych listkandydatów ze wszystkich list
Nr 1Miasta: Hel, Jastarnia, Władysławowo618 354543
Nr 2Miasto Puck39 171418
Nr 3Gminy: Kosakowo, Krokowa i Puck1032 653579
Podsumowanie 1960 17814140
 
Zbiorcze informacje o listach kandydatów
Nr listyNazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie)Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr.Ogółem kandydatów
1 2 3
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 8   18 26
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 12 6 19 37
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5 3 12 20
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT PUCKI KWW NASZ POWIAT PUCKI 12 6 20 38
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POKOLEŃ ZIEMI PUCKIEJ KW STOWARZYSZENIE POKOLEŃ ZIEMI PUCKIEJ 6 3 10 19
Wyniki głosowania w okręgach
Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
uprawnionychkart wydanychgłosów oddanych
Nr 1 18 325 10 016 10 011 54.63%
9 399 93.89%
Tak
Nr 2 9 177 4 639 4 626 50.41%
4 398 95.07%
Tak
Nr 3 32 655 17 228 17 218 52.73%
15 914 92.43%
Tak
Podsumowanie60 15731 88331 85552.95%29 71193.27%
 
Wyniki głosowania dla komitetów
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 43072614,50%
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 117263739,47%
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 35242011,86%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT PUCKI 86253829,03%
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POKOLEŃ ZIEMI PUCKIEJ 1529195,15%
Podsumowanie29 711140100,00%
Rada Powiatu Puckiego - wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu wyborczego)
141 Czerwiński Roman Marian53598 6.36%
142 Muża Tadeusz Józef55696 7.41%
1412 Kownacka Ewa48605 6.44%
151 Kohnke Michał Andrzej47912 9.70%
1151 Kowalski Michał Bartosz341371 14.59%
1159 Tomasik Jerzy Franciszek62828 8.81%
245 Zażembłowski Adam Benedykt45856 19.46%
246 Sitkiewicz Andrzej Jan47627 14.26%
2151 Brzóska Ireneusz Jan57263 5.98%
321 Tkaczyk Jerzy Andrzej56480 3.02%
323 Dudek Zygmunt Antoni59503 3.16%
341 Dettlaff Wojciech Bolesław531400 8.80%
343 Dzienisz Andrzej Ryszard50547 3.44%
344 Olszewski Włodzimierz Henryk54631 3.97%
345 Styn Andrzej Jan36457 2.87%
351 Wiśniewski Zygmunt Stanisław50681 4.28%
3151 Busz Mirosław Antoni50882 5.54%
3152 Szornak Rita Maria35418 2.63%
31518 Rożek Andrzej45302 1.90%


Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listyKomitet wyborczyLiczba% głosów ważnychUdział w podziale mandatów
Głosów ważnych oddanych na listęKandydatówMandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 430726214,50%
Tak
4 KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 1172637939,47%
Tak
5 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 352420211,86%
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT PUCKI 862538629,03%
Tak
16 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE POKOLEŃ ZIEMI PUCKIEJ 1529195,15%
Tak
Podsumowanie29 71114019100,00%

Brak plików